Čítanie z dňa:  14.09.2016
  Pastor Chris   

Viď len dobré veci

Spravodlivosť a právo miluje, milosti (dobroty angl.)Hospodinovej je plná zem (Žalm 33:5).


Niektorí ľudia sa vždy zháňajú len po zlých veciach. Nikdy nikde nevidia nič dobré. Všetko čo poznajú je len to, že sa okolo nich dejú zlé veci a sú rýchly v tom, aby rozširovali klebety, lož a negatívne informácie. Takýto ľudia skončia v živote pokrútení, pretože nikdy nevidia ani neoslavujú v ničom dobré.

Zatiaľ čo tí, ktorí vždy rozmýšľajú o dobrom a zaujímajú sa o dobré, vidia dobré vo všetkom. Nezáleží na tom, čo to je, vyzerajú a oslavujú len dobré. Navždy sú „dobre mysliaci“; nie preto, že by boli naivní, ale kvôli výnimočnosti ich osobnosti. Boh od teba očakáva, aby si takto žil. Biblia hovorí, že zem je plná Pánovej dobroty; to je všetko, čo by si mal vidieť – len dobré veci.

Ľudia, ktorí roznášajú chýry a zlé správy a vidia len negatívnu stranu všetkého, nemôžu robiť v živote pokrok. Ich „hodnota“ stále klesá a každý, kto chce ísť dopredu, sa im vyhýba. Úspešní ľudia sa nechcú priateliť s ľuďmi, ktorí sú negatívne naladení. Biblia hovorí „Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého“ (Príslovia 27:17).

Čítajme druhú časť nášho úvodného verša, kde sa hovorí: „...zem je plná dobroty Pánovej.“ Rozhodni sa vidieť vo svojom svete Božiu slávu a dobrotu. Áno, Biblia hovorí, že temné miesta zeme sú plné obydlí krutosti, ale to nezmení nič na tom, že zem je plná Božej dobroty. Nezaujímaj sa tak veľa o zlé správy, aby neprodukovali z teba negatívne reakcie. Zaujímaj sa o Božiu dobrotu. Pretože pravda je, že ak všetko, čo vidíš a hľadáš, je dobrota Pánova, tak je isté, že to budeš aj zažívať.
Modlitba


Zem je plná Pánovej dobroty, takže vidím a zažívam len dobré veci. Môj život je denným zjavovaním Božej slávy a dobroty, keď rozmýšľam o Jeho dobrote; prijímam a oslavujem Jeho výnimočnosť, ktorú vidím okolo seba, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Jób 22:29; Izaiáš 1:19; Kolosenským 3:2-3

1-ročný plán: 2.Korintským 13; Kazateľ 6-8

2-ročný plán: 1.Timoteovi 1:15-20; Jeremiáš 32