Čítanie z dňa:  14.09.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ON CHCE TVOJE SRDCE

Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty! (Príslovia 23:26).


Ľudia sú rovnakí a to bez ohľadu na ich stav. Tak napríklad chudobní aj bohatí sú presne takí istí, pokiaľ nenastane transformácia v ich srdciach. Ak je človek chudobný a podlý, nebude iný v momente keď zbohatne. Pokiaľ je chudobný, nemá prostriedky na vykonanie zlomyseľnosti prameniacej z jeho srdca. Preto keď raz zbohatne, zrazu je schopný pokračovať v tej (zaumienej) zlobe s použitím zdrojov aké má teraz k dispozícii.

Peniaze zosilňujú charakter. Ľudia vykonávajú dobro a zlo nachádzajúce sa v ich srdci, v závislosti od vlastných zdrojov. Ježiš povedal „Alebo vypestujte dobrý strom, i jeho ovocie bude dobré; alebo vypestujte planý strom, i jeho ovocie bude plané (znehodnotené) ....“ (Matúš 12:33). To znamená, že ľudia sa nelíšia od toho akí sú vo vnútri. Takže čo chce Boh? On chce zmenu v tvojom srdci; transformáciu vo vnútri.

Veď za tým účelom najskôr zriadil Jeho kráľovstvo v tvojom srdci. On najprv vložil Jeho lásku do tvojho srdca. Tvoje srdce je miesto, kde chce Pán pracovať; tam spočívajú všetky Jeho požehnania. Potom dokáže táto láska z tvojho srdca plynúť k ostatným. Byť znovuzrodený znamená mať život a prirodzenosť Boha vo svojom srdci a teraz keď si v Kristovi je z teba doslova distribútor života.

Transformácia a sláva evidentné v tvojej duši i tele sú výsledkom dopadu a vplyvu života a nátury Boha na tvojho ducha. V našom dnešnom nosnom verši Hospodin povedal „Syn môj, daj mi svoje srdce ...“ Ak si nikdy nebol znovuzrodený, teraz je tvoj moment; daj Mu svoje srdce. Klikni buď na „Modlitbu spasenia“ v sekcii Modlitby na hlavnej menu lište tejto stránky, prípadne môžeš kliknúť na „Rôzne“ v sekcii „VIDEÁ“ a z bĺbky svojho srdca sa pomodliť túto modlitbu.
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za zriadenie tvojho Kráľovstva v mojom srdci. V mojom srdci si vyobrazujem a držím sa reality evanjelia ako aj nášho života v Kráľovstve. Modlím sa za nespasených vo svete, aby ich srdcia boli otvorené na prijatie evanjelia a tak boli spasení; aby tvoja moc na spásu pokryla ich srdcia dokonca aj teraz, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 6:45; Židom 10:22

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 13:1 – 14 & Kazateľ 6 – 8

2.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 1:15 – 20 & Jeremiáš 32