Čítanie z dňa:  14.10.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Narodený do jeho slávy

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp sa vo dne, ani ohnivý stĺp v noci, nevzdialil spred ľudu (2.Mojžišova 13:21-22).


Keď Izraelci vyšli z Egypta, niesli so sebou vlastnú atmosféru, keď prechádzali púšťou štyridsať rokov. Horúčava ich nespaľovala cez deň ani nemrzli na smrť v treskúcej zime cez noc. Cez noc boli prikrytí ohnivým stĺpom, ktorý ich zohrieval, zatiaľčo oblakový stĺp bol prítomný cez deň, aby zabraňoval horúčave. Toto bolo výnimočné!

To urobil pre nich Duch Svätý a robí to isté pre nás aj dnes. Keď si sa znovuzrodil, narodil si sa do Božej slávy, Božieho Duchovného oblaku, kde teraz žiješ.

Biblia hovorí: „...ak je niekto v Kristovi...“; to je to miesto, je to prostredie slávy! Kristus je miesto a tiež osoba. V Ňom (Kristovi) si; prišiel si tam, si tam doma! Tvoja radosť a spokojnosť preteká. Keď čelíš problémom, iní ti nemôžu pomôcť, ale čudujú sa, ako si prešiel nezranený. Sú udivení, ako môžeš byť šťastný, v pokoji, radosti a prekypujúci chválou Pánovi uprostred protivenstiev. Je to preto, lebo si „v Kristovi“. Je to zvláštne prostredie, kde je tvoja radosť nezávislá od okolností. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie


Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, narodený zhora so životom a prirodzenosťou Otca. Som obrazom a podobou vzkrieseného Krista, preto žijem tu na zemi nebeský život. Prejavujem Jeho lásku, dobrotu, slávu, dokonalosť a milosť všade a naplňujem svet Jeho slávou! Halleluja!


Rozšírené štúdium: Nehemiáš 9:12; 1.Korintským 10:1-4

1-ročný plán: 1.Tesalonickým 4; Izaiáš 40-41

2-ročný plán: Ján 5:33-47; 1.Kráľov 21