Čítanie z dňa:  14.11.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

IDE O FORMÁT, NIE MODLITBU

Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! (Matúš 6:9).


Keď Ježiš kráčal po zemi pri niekoľkých udalostiach sa modlil, pričom Jeho modlitby sú pre nás zaznamenané v Písme. Jeho učeníci zbadali, že vždy ako sa modlil dosahoval aj výsledky; a preto Mu povedali „ … Učiteľ nauč nás modliť sa …“ (Lukáš 11:1).

Ježiš im teda predstavil formát modlitby. Povedal „Vy sa teda modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno!“ (Matúš 6:9 ang KJV). Veľa kresťanov to nesprávne pochopilo ako „Pánovu modlitbu.“ Trvajú na tom ako ide o modlitbu ktorú Ježiš očakáva od nás modliť sa.

Navyše zakladajú túto domnienku na texte z evanjelia podľa Lukáša 11:2 kde sa píše „A on im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Náš Otče, ktorý si v nebesiach! ...“ Ľudia čo to tvrdia si neuvedomili jeden fakt a teda preložené slovo „hovorte“ v gréčtine znie „lego.“ V preklade to neznamená „rozprávať niečo“; ide o systematický / cieľavedomý výklad. Ježiš predstavil formát alebo vzor modlitby pre svojich učeníkov. Vôbec nám nepovedal aby sme citovali alebo recitovali slová z modlitby tak ako to mnohí dnes robia.

Reálna Pánova modlitba sa nachádza v Jánovi 17; prečítaj si komplet celú kapitolu a ostaneš inšpirovaný. Naviac tento model modlitby ktorý ukázal svojim učeníkom bol odhalený ešte predtým ako visel na kríži. Učil ich modliť sa v očakávaní Božieho Kráľovstva. V tom čase ešte Ježiš nezomrel za celý svet, lebo svetu dominovalo iné kráľovstvo a tým bolo kráľovstvo temnoty.

My ako znovuzrodení sme boli vyslobodení z kráľovstva temnoty a transportovaní do Kráľovstva drahého Božieho Syna (Kolosenským 1:12 – 13). V tomto kráľovstve sú naše potreby kompenzované podľa Jeho bohatstva v sláve. Dnes to nedáva celkom duchovný zmysel recitovať slová z Lukáša 11:2 – 4; nejde o modlitbu Nového Zákona. V Novej Zmluve sa modlitba zakladá na našom vzťahu s Otcom; ide o božský typ vzťahu, ktorý Ježiš spravil možným. Teraz sa modlíme cez Ducha a uctievame v Duchu. Aleluja!
MODLITBA


Drahý nebeský Otče, ďakujem za objasnenie mi Písma. Ostávam informovaný s presným a konkrétnym poznaní Slova a to umožňuje pre mňa správne sa modliť. Prehlasujem, ako národy zeme prichádzajú k poznaniu úžasného Kristovho evanjelia. Ľudia sú vyslobodení z moci temnoty a prenesení do ich slávneho dedičstva v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 18:1; Ján 16:26 – 27

1.ročný Biblický plán: Židom 11:17 – 40 & Ezechiel 8 – 10

2.ročný Biblický plán: Ján 12:1 – 11 & 1.Kronická 14