Čítanie z dňa:  15.01.2022
  Pastor Chris   

„RHEMA“ PRE VOJNU

Vezmite si ... meč Ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých (Efezským 6:17-18).


V našom predchádzajúcom štúdiu sme sa naučili o Božom brnení a obzvlášť o našej obrannej výstroji ako sa zmieňuje Efezským 6:14-17. Zo všetkých sedem menovaných častí nášho brnenia, len jedno z toho je určené na ofenzívu a tým je meč Ducha. Meč Ducha je Slovo alebo Božia „Rhema“. Rhema je pôvodne preložené z gréčtiny a v tomto verši znamená „slovo“.

Rhema je slovo pre túto chvíľu – osobné slovo pre moment, ktorý sa týka alebo vzťahuje na teba. Odlišuje sa od Logos Boha, ktorým sa vo všeobecnosti rozumie napísané Slovo. Biblia nás povzbudzuje vziať Rhemu a zvíťaziť s ňou. Ako? Hovorením. Rhema je prehovorené Slovo inšpirované hlasom (výpoveďou) Božieho Slova vychádzajúceho von z tvojich úst, zatiaľ čo Logos sa pre porovnanie viac odôvodňuje než inšpiruje.

Biblia opisuje Božiu „Rhemu“ ako „meč Ducha.“ Meč symbolizuje rozsudok a pripravenosť zaútočiť. Jedná sa preto o útočnú zbraň, ktorú nasmeruješ nie na seba ale smerom k nepriateľovi.

V našom úvodnom čítaní nám Pavol ukazuje ako použiť Rhemu, pre kvalitné vedenie boja: hovorí „ ... V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých.“ Toto je iný druh Rhémy: je to vojnová Rhema! Keď nám Biblia hovorí, aby sme si vzali štít Ducha jedná sa o vojenský výraz. Dáva nám vedieť, že nemáme ostať len pri defenzíve, ale neustále stupňovať útoky proti silám zla.

Ako sa zakaždým modlíme so všetkými modlitbami a prosbami v Duchu, vydávame slová viery smerované k čomukoľvek, tam kde túžime vykonať zmeny proti silám tmy a moci zlého.

Stupňuje tvoja organizácia tlak na teba, aby si zaujal stanovisko proti Božiemu Slovu? Schvaľuje vláda tvojej krajiny zákony nepriaznivé voči evanjelium? Nevzdávaj sa; nebuď unavený. Ty si ten kto má unaviť diabla. Vzopri sa mu hovorením Slova.
VYZNANIE


Uplatňuje prevahu nad silami tmy a rúcam ich aktivity v mojom meste a národe. Zo sféry ducha ešte dnes preberám kontrolu, rozprávam slová víťazstva, prosperity, zdravia a sily. S Božím Slovom na mojom jazyku, úžasne triumfujem, kraľujem a prevládam nad všetkými okolnosťami v mene Pána Ježiša Krista. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Józua 1:8; Židom 4:12

1.ročný Biblický plán: Matúš 11:1-30 a 1.Mojžišova 36 – 37

2.ročný Biblický plán: Skutky 9:21-31 a Jób 1 – 2