Čítanie z dňa:  15.03.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VODA ZO SVÄTYNE

Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy; ich lístie nezvädne, ani ich ovocie sa nepominie. Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Ovocie stromov bude slúžiť za pokrm a ich lístie na lieky (Ezechiel 47:12).


Všimol si si niečo úžasné na našom úvodnom verši? Rozpráva o vode prichádzajúcej zo svätyne a ďalej uvádza, pretože tá voda tečie k stromom a zároveň pramení vo svätyni, ich listy nezvädnú a ovocie sa nepominie. Stromy budú plodiť ovocie každý mesiac a ono bude slúžiť ako pokrm zatiaľ čo lístie poslúži ako medicína.

Toto je neobyčajné, pretože celý verš rozpráva o nás: my sme chrámom Ducha Svätého; my sme Božou svätyňou: „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?” (1.Korintským 3:16). S Duchom Svätým v sebe predstavuješ pre Boha svätyňu. V Jánovi 7:37 – 38 Pán Ježiš povedal „ ... Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.”

On takisto povedal, prúdy živej vody potečú z teba. Ako môžu tieto rieky z teba tiecť? Je tomu preto, lebo ty si sa napil z Duch Svätého! V deň keď si prijal Ducha Svätého, napil si sa z Neho; napil si sa z Ducha života. Pamätaj si On dáva život; preto dnes keď otváraš ústa život vychádza von z teba. Rieky živej vody vychádzajú von z teba a to v podobe slov – sú to slová života. Ježiš povedal „ ... Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život” (Ján 6:63).

Slová aké hovoríme, po napití sa z Ducha Svätého, tie slová znamenajú duch a život. Vychádzajú zo svätyne – nášho pretvoreného ľudského ducha – miesto kde Boh prebýva. Nech táto voda príde do kontaktu s čímkoľvek, prinavráti tomu život! Akákoľvek mŕtva vec čo sa postaví do jej cesty, zaraz prijme život. Niet divu keď sme nazvaní „život dávajúci“ lebo sme narodení zo život distribújuceho Ducha.
MODLITBA


Drahý Otec, urobil si ma živou svätyňou, s Tvojim Slovom v mojom srdci a ústach. So Slovom viery, ktoré som prijal, dávam život všetkému v mojom okolí. Ďakujem za nadprirodzený život slávy aký mám v Kristovi Ježišovi. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 7:37 – 39; 2.Korintským 6:16

1.ročný Biblický plán: Lukáš 1:1 – 25; Deuteronomium 3 – 4

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:32 – 44; Žalm 78