Čítanie z dňa:  15.03.2021
  Pastor Chris   

VÍŤAZSTVO ZA VÍŤAZSTVOM

„Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.“ (2. Korintským 2:14)


Každý deň môžeš zažiť víťazstvo a dosiahnuť nadprirodzený úspech. Hore uvedený verš v anglickom preklade (AMP) to interpretuje nasledovne: „Ale vďaka patrí Bohu, ktorý nás v Kristovi vždy vedie vo víťazstve [ako trofej Kristovho víťazstva] a cez nás šíri a zjavuje vôňu poznania Boha na každom mieste.“ Kým sa v tejto dobe pred vytrhnutím pripravujeme, nielenže budeš triumfovať vo svojom meste, ale takisto všade, kam vstúpiš!

Prvý list Jánov 5:4 (z ang. AMPC) hovorí: „Lebo čokoľvek narodené z Boha víťazí nad svetom; a toto je víťazstvo, čo dobýva svet, naša viera.“ Otázka znie: Aká je tvoja mentalita? Ako vidíš samého seba? Keď povieme, že Kristus dal tvojmu životu zmysel, tak presne o to ide: dostal si sa do bodu, kde si spoznal, že život nie je o porážke, tvojou cestou je víťazstvo za víťazstvom. Tak vyzerá naše dedičstvo v Kristovi.

Nezáleží na tom, že svet sa zmieta v krízach; ty nikdy nemaj strach. Ježiš povedal: „… buďte povzbudení; premohol som svet.“ (Ján 16:33 z ang. KJV) On premohol svet pre teba. Byť znovuzrodený znamená byť narodený z Boha a Slovo hovorí, že čokoľvek, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad satanom, nad svetom i jeho upadajúcim systémom. Aleluja!

Keď čelíš ťažkostiam alebo krízam, zachovaj si nadšenie, pretože zaiste sa to obráti na tvoje dobro. Lebo v našom Kráľovstve iba víťazíme a napredujeme zo slávy do slávy. Dominujeme tomuto fyzickému svetu cez princípy nášho nebeského Kráľovstva. Aleluja!
VYZNANIE


Víťazím nad svetom, pretože som narodený z Boha! Keď proti mne udierajú divoké búrky a tlaky života, odmietam sa pohnúť, lebo ja som viac ako víťaz. Odmietam byť v tomto živote čímkoľvek premožený, pretože Ten väčší žije vo mne a dáva mi neustále víťaziť na každom mieste. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:35 – 37; 1. Ján 4:3 – 4

1. ročný Biblický plán: Lukáš 1:1 – 25 a 5. Mojžišova 3 – 4

2. ročný Biblický plán: Matúš 23:1 – 12 a 2. Mojžišova 24