Čítanie z dňa:  15.06.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

KEĎ MÁŠ JEŽIŠA VO SVOJEJ LODI

Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch. (1. Korintským 6:17)


Pri jednej konkrétnej príležitosti sa Ježišovi učeníci plavili po mori. Očividne už boli na niekoľkých plavbách, ale tentoraz to bolo iné a pozoruhodnejšie, pretože Učiteľ sa nachádzal s nimi na lodi.

Zanedlho si učeníci všimli, že sa voda valí na palubu. Vietor začal byť nárazový a bičujúci a vlny boli vyššie a vyššie. Hoci boli učeníci vystrašení, nechceli si pripustiť možnosť, že by sa ich loď i s Ježišom prevrhla do mora a všetci sa v ňom utopili.

Tak išli za Ježišom a našli Ho, ako spí v zadnej časti lode – tej istej zmietajúcej sa lode. Biblia uvádza: „On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie.“ (Marek 4:38 – 39)

Keď sa Ježiš nachádza v tvojej lodi, tak je tam aj radosť, pokoj a prosperita. Jeho prítomnosť na palube, medzi učeníkmi, bola kľúčová. Síce ich pokarhal za málo viery, no keď potrebovali moc na zvládnutie hroziacej krízy, On tam bol, aby ju poskytol.

Otázka dnes znie: „Kto je v tvojej lodi?“ Bolo by lepšie, keby to bol Ježiš, inak sa potopíš. A my dnes máme niečo, čo je ešte lepšie, než keby bol s nami v lodi. On je cez Svätého Ducha v tebe. V Ňom víťazne preplávaš životnými búrkami. V Ňom máš moc nad každou turbulenciou, krízou i ťažkosťami. Bez ohľadu na testy, skúšky a prenasledovanie, ty zakaždým zvíťazíš.

Nezáleží na tom, aká beznádejná je situácia, On dokáže obrátiť tie zdanlivo ťažké časy na tvoje najlepšie obdobie. Biblia hovorí: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy…“ Nie je podstatné, o aké výzvy ide, pretože keď On žije v tebe, ty vždy zvíťazíš.

Kristus v tebe je tvoja istota víťazstva tvárou v tvár životným stresom a problémom. On je na „tvojej lodi“, preto odmietni mať strach.
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za moju jednotu s Tebou. Tvoja neustála prítomnosť vo mne a pri mne ma robí nezničiteľným. Som viac ako víťaz skrze Krista, ktorý ma miluje. V Tvojom mene a cez Tvoje pôsobenie vo mne dokážem všetko, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:12 – 13; 1. Korintským 6:17; 1. Jánov 4:4

1. ročný Biblický plán: Skutky 5:12 – 42 & 2. Kronická 23 – 25

2. ročný Biblický plán: Lukáš 1:57 – 66 & 5. Mojžišova 13