Čítanie z dňa:  15.08.2016
  Pastor Chris   

Trénuj svoju vieru

...ako Boh dal každému mieru viery (Rimanom 12:3 angl. preklad).


Tvoja viera ti je Bohom daná a pôsobí. Ježiš povedal: „...Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, prejde! Nič vám nebude nemožné“ (Matúš 17:20). Všimni si, že povedal: „keby ste mali...“pretože v tom čase Jeho učeníci nemali vieru. To bolo vtedy, keď sa ich opýtal: „...Ako to, že nemáte viery?“ (Marek 4:40). Avšak my, nové stvorenie, sme sa narodili s vierou v našich duchoch.

Neexistuje kresťan, ktorému by chýbala viera. Boh dal každému z nás „konkrétnu mieru“ a nie len „nejakú mieru“ viery. Každému z nás dal to isté semeno viery, ale od teba sa očakáva, že tvoja viera bude rásť a urobíš ju účinnou. Okolnosti a krízy života majú rozličnú úroveň a žiadajú si rôzne úrovne viery. Je malá viera a veľká viera, a potom je slabá a silná viera. Zvyšuj úroveň tvoje viery počúvaním Božieho Slova (Rimanom 10:17). Ale aby si zlepšil kvalitu svojej viery, musíš svoju vieru cvičiť, trénovať; musíš ju používať.

Napríklad to, že má niekto veľké telo a je tučný, nevyhnutne neznamená, že svaly sú silné. Posilňuješ ich tým, že ich používaš a cvičíš. Používaj a stále trénuj svoju vieru tým, že konáš podľa Slova; viera vždy funguje. Ak si konal vo viere a zdá sa, ako by to nefungovalo, choď späť do Slova a uč sa ešte trocha a skús to znova.

Je to ako keď sa učí dieťa chodiť; každý ďalší krok je lepší. Bolo by zlé povedať dieťaťu, ktoré sa učí chodiť: „Pretože toto dieťa už trikrát padlo, nebudem ho už učiť chodiť.“ To dieťa by malo stále pokračovať, až napokon jeho svaly budú dosť silné a začne behať.

Neustále buduj a rozvíjaj svoju vieru tým, že sa učíš stále viac a viac Božieho Slova a to, čo sa naučíš, začneš používať. Buď rýchly v prijímaní, verení a konaní Slova. Potvrď a prehlasuj Slovo bez ohľadu na nepriaznivé okolnosti. Takto sa buduje silná a premáhajúca viera.
Modlitba


Drahý Otec, radujem sa z Tvojho Slova, ktoré vo mne pôsobí a buduje môjho ducha, aby bol silný! Som postavený na ceste života, vedený Tvojím Duchom v sláve a večnom víťazstve. Žijem slávny život spravodlivosti, autority, milosti a moci dnes i vždy, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 21:21; Príslovia 24:10; 2.Korintským 4:18; Židom 11:1

1-ročný plán: Rimanom 16; Žalm 102-103

2-ročný plán: Filipským 3:1-12; Izaiáš 66