Čítanie z dňa:  15.10.2021
  Pastor Chris   

ZOMREL ZA BEZBOŽNÝCH

„Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele…“ (Kolosenským 1:21 – 22)


Uvedený verš opisuje bezbožných ľudí ako odcudzených od Boha a nepriateľských vo svojom zmýšľaní a zlých skutkoch. Inými slovami, boli nepriateľmi Boha vo vlastných mysliach pre ich bezbožné skutky. Evidentne to však nebol Boh, kto ich prehlásil za nepriateľov – práve naopak, On ich zmieruje so sebou samým. Biblia hovorí, „že totiž Boh bol v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky…“ (2. Korintským 5:19).

Podobá sa to tomu, čo sa udialo medzi Bohom a Adamom v záhrade Eden: Adam zhrešil proti Bohu a utekal sa skryť (1. Mojžišova 3:8). Boh ho však hľadal a volal: „Adam, kde si?“ Aký je len plný milosti! Kým sme boli ešte hriešnici, v Božej mysli sme neboli považovaní za Jeho nepriateľov – už vtedy pracoval na tom, ako nás priviesť naspäť k sebe a chystal plán.

Kolosenským 1:22 nám hovorí, že cieľom a zmyslom Kristovho diela vykúpenia bolo to, „… aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony“. On dobre vedel, čo urobí, ešte skôr, ako to spravil. Rímskym 5:5 hovorí: „Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných.“ To je také dojímavé.

Nečakal, kým sa staneme zbožnými, aby za nás zomrel. On sám inicioval to zmierenie: „Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?!“ (Rímskym 5:10) Haleluja! Dovoľ, nech táto láska prúdi cez teba smerom k hriešnikom, keď im hovoríš evanjelium. Daj im vedieť, že Boh sa na nich nehnevá, že k Nemu môžu prísť takí, akí sú, a On ich prijme.

V Izaiášovi 1:18 totiž povedal: „Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“ On je ten, kto obmýva, posväcuje a ospravedlňuje hriešnych menom Pána Ježiša a Duchom nášho Hospodina. Haleluja!




MODLITBA


Svätý Otec, ďakujem Ti, že si mi zveril službu zmierenia – som vďačný za výsadu byť Tvojím spolupracovníkom a partnerom a slúžiť tak bezbožným a prinášať im spásu v Ježišovi Kristovi. Keď je dnes evanjelium kázané po celom svete, modlím sa, nech sa v srdciach mnohých ľudí prebudí viera k tomu, aby prijali toto posolstvo a obrátili sa, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 5:6 – 8; Skutky 13:38-39; Rímskym 4:5-8

1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 5:1-28 a Izaiáš 61 – 63

2.ročný Biblický plán: Ján 6:1-14 a 1.Kráľov 22