Čítanie z dňa:  16.01.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

STAŇ SA „KRISTUS VO MNE“ UVEDOMELÝ

... A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom (2.Korintským 6:16).


Reálna esencia Kresťanstva je fakt ako Kristus, cez Ducha Svätého , žije v tebe. To bol dôvod Ježišovho príchodu, urobiť spoločenstvo a jednotu s Bohom možným. Cez to spoločenstvo sme prijali večný život – život a prirodzenosť Boha. Preto nie si v žiadnom prípade len tak obyčajný človek. Si plný Boha; plný Jeho lásky, milosti a Jeho múdrosti.

Toto sa musí stať skutočnosť v tvojom duchu, inakšie nebudeš žiť opravdivý kresťanský život. Musíš mať vedomie „Kristus je vo mne.“ Mám na mysli uvedomenie si života, kde všetko čo poznáš je Kristus; všetko čo vidíš je Kristus. Biblia hovorí Kristus je tvoj život (Kolosenským 3:4). Kristus je všetko. Narábať s takýmto myslením ťa doslova a dopísmena transportuje do sféry, kde nemáš žiadne potreby, nepoznáš zlyhanie ani strach. Si na vrchole a víťazíš každý deň, každú hodinu, minútu a sekundu, pretože v sebe nesieš Boha! Ty a Hospodin ste večný víťazný tím. Aleluja!

Keďže veľa veriacich nie je „Kristus vo mne“ uvedomelých, trápia sa naprieč životom, „hľadajúc“ Boha; „idú“ k Nemu a oslovujú Ho pre pomoc. Pritom Biblia hovorí „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Jánov 4:4). Všetko čo budeš kedy potrebovať sa už nachádza vo vnútri toho Väčšieho, ktorý v tebe žije. Potrebuješ byť uzrejmený o Jeho prebývajúcej prítomnosti a múdrosti ktorou ťa pilotuje k úspechu a veľkým veciam.

Nepýtaj sa Ho na múdrosť; On je tvoja múdrosť (1.Korintským 1:30). Nežiadaj od Neho pomoc, lebo On je tvoja pomoc i pomocník zároveň. Nepýtaj sa Ho na silu, lebo On je tvoja sila. Nikam nechoď bez vedomia ako je z teba tá nádoba čo nesie Boha. Budeš užasnutý nad rýchlou premenou: milosť, božská aura, vplyv a moc to všetko bude u teba vyžarovať. Prečo? V duchovnej sfére sa znalosť pokladá za prvý princíp; druhým je vedomie a tretím je hovorenie. Preto toto poznanie prichádza dnes k tebe, aby si mal vedomie o tom ako nesieš v sebe Boha a následne to prehlásil.
VYZNANIE


Odkedy ten Väčší žije v mojom duchu, mojej duši a tele, nie som obyčajný! Som plný Boha! Som silný, bystrý, plný Jeho lásky, múdrosti a božskej esencie. Môj život je preplnený milosťou. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:16; Kolosenským 1:26 - 27

1.ročný Biblický plán: Matúš 12:1 – 21 & 1.Mojžišova 38 - 39

2.ročný Biblický plán: Skutky 9:32 – 42 & Jób 3 – 4