Čítanie z dňa:  16.01.2022
  Pastor Chris   

SME NÁDEJ PRE NÁRODY

Pospolitý ľud trápia útlakom a nasilu uchvacujú lup, biedneho i chudobného utláčajú, i cudzinca protiprávne utláčajú (Ezechiel 22:29).


Jeden z dôvodov prečo príde na tento svet súd, je nespravodlivosť a utláčanie, ktoré dnes stále pretrvávajú v rôznych národoch. Máme tu organizácie, agentúry a dokonca aj samotné vlády, ktoré uzákoňujú taktiku utláčania svojho ľudu. Používajú smernice nato, aby rozdrvili a ďalej ožobračovali už biednych a núdznych vo vlastnej spoločnosti, zatiaľ čo vytvárajú príležitosti pre seba a svojich spojencov.

Pre niektorých je tento problém čisto len politická téma, avšak my z Písma vieme, že ide o ďaleko viac ako len o politiku; je to duchovné. Biblia v knihe Izaiáš hovorí ako zlý duch je zodpovedný za ožobračovanie mnohých národov dnes: „ ... Odstránil som hranice národov a ich zásoby som vyplienil, ako mocnár zvrhol som tých, čo sedia na tróne. Ako na hniezdo siahla moja ruka na bohatstvo národov. Ako sa zbierajú opustené vajcia, tak som pozbieral celú krajinu. Nikto nepohol krídlom a nikto neotvoril zobák, aby zapišťal“ (Izaiáš 10:13-14).

Mnoho ľudí sa nevedomky domnieva, že upadajúci trend domácich ekonomík je s ohľadom na trhové sily, ale Biblia to jasne pomenúva kto plieni bohatstvo národov. Preto sa musíme modliť za národy, aby miesto utláčania a nespravodlivosti prišiel mier, dobrota a čestnosť. Hospodin vie, že je to možné v našom čase; preto nám povedal, aby sme sa modlili. Poďme a uplatnime našu autoritu ako aj prevahu v Kristovi nad národmi.

Sme jediní ktorí dokážu oslobodiť národy. Biblia hovorí o tom ako celé stvorenstvo vzdychá, očakáva vyslobodenie, čaká na manifestáciu synov Božích (Rímskym 8:19). V mene Ježiš nám patrí autorita obrátiť a zvrátiť dianie vecí v národoch. Preto používajme meno Ježiš proti týmto démonickým silám, aby sme prelomili ich dŕžavy a vplyv. Duchom prehlás, moc spravodlivosti nad predstaviteľmi tvojej komunity, mesta, dediny, národa a tiež organizácie kde pracuješ, v mene Ježiš. Amen.
VYZNANIE


Prehlasujem, že evanjelium má naprieč mojim národom voľný priebeh a Božia spravodlivosť pevne stojí v tejto zemi ako aj v srdciach ľudí. Božie Slovo na Slovensku prevláda a vedie k väčšej úrode duší do Kráľovstva, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Tesalonickým 2:7; Jeremiáš 29:7; Rímskym 8:19-22

1.ročný Biblický plán: Matúš 12:1-21 a 1.Mojžišova 38 – 39

2.ročný Biblický plán: Skutky 9:32-43 a Jób 3 – 4