Čítanie z dňa:  16.03.2018
  Pastor Chris   

VIERA V SLOVO

pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera (1.Ján 5:4).


Viera predstavuje veľmi silnú duchovnú moc v Božom Kráľovstve; je to princíp podľa ktorého žijeme a naša viera je založená na Slove. Apoštol Pavol poznajúc silu našej viery deklaroval „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje” (Filipským 4:13). Z veršov Písma sa dozvedel ako nikdy nemôže zlyhať; nikdy nemôže byť porazený; Pavol bol navždy víťazom; nič nedokázalo zmeniť to čo si myslel a čomu veril.

Božie Slovo musí doslova vypestovať tvoju myseľ a formovať tvoje myšlienky, aby si mohol mať taký druh myslenia ako mal Pavol. Musíš byť absolútne presvečený o tom, že jedine to čo hovorí Slovo je reálne.

Božie Slovo znázorňuje to väčšie svetlo; ide o skutočné svetlo odhaľujúc realitu o všetkých veciach vo svete. Jedná sa o pravdivé svetlo ktoré ťa zobrazuje ako víťaza a úspešného na tomto svete. To je pravé svetlo ukazujúc, že ty nemôžeš zlyhať; odkedy si narodený z Boha, nemôžeš byť chudobný a takisto nikdy nemôžeš byť zničený. Tvoja viera znamená jediný mocný inštrument čo dokáže vidieť a zmocniť sa nadprirodzených skutočností odhalených k nám cez svetlo Božieho Slova.

Napríklad pod svetlom medicíny tvoje obličky môžu byť označené ako problémové, avšak pod svetlom Božieho Slova, tie isté obličky sa nachádzajú v perfektnom stave. Na prekonvertovanie dokonalých obličiek aké vidíš v Slove očami viery, teda preniesť ich z duchovného do fyzického, potrebuješ najskôr použiť princíp potvrdenia. Prehlás ako máš nové obličky; daj hlas svojej viere.

Boh používa hovorené slovo na prekonvertovanie duchovnej energie do hmoty. Preto nám povedal vyznávať Slovo, lebo keď hovoríš vypúšťaš energiu ktorá sa premieňa do hmotného. Židom 13:5 – 6 hovorí „ .... Veď On sám povedal … takže smelo môžeme vyznávať …” Je to tvoje vyznanie a potvrdenie čo aktivuje moc Božieho Slova v tvojom živote a spôsobí nadvládu viery.
MODLITBA


Ďakujem drahý Otče za môj triumfálny život v Kristovi. Ja predstavujem úspech. Kráčam vo víťazstve, božskej múdrosti a dominancii Ducha, lebo sa pozerám a žijem podľa skutočného svetla Tvojho Slova, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 11:30 – 33; 1.Ján 4:4; Rímskym 10:17

1.ročný Biblický plán: Lukáš 1:26 – 56; Deuteronomium 5 – 7

2.ročný Biblický plán: Skutky 28:1 – 10; Žalm 79 – 80