Čítanie z dňa:  16.03.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

KAŽDÝ MÔŽE BYŤ SPASENÝ

Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží (2.Korintským 4:3 – 4).


Náš úvodný verš je naozaj poučný. Odhaľuje dôvod prečo niektorí ľudia majú ťažkosti dať svoje srdce Ježišovi Kristovi; stojí za tým satan. Raz som slúžil človeku ochotnému dať svoj život Kristovi, avšak dotyčný sa zdráhal vyznať Ježiša za svojho Pána. Vedel som aký bol problém a tak som povedal „V mene Ježiš, ty klamlivý duch, vystúp z neho von!“ Muž okamžite otvoril ústa a vyznal Panstvo Ježiša Krista a tak sa znovuzrodil. Sláva Bohu!

Nájdu sa ľudia, ktorí skátka nedajú svoje životy Ježišovi Kristovi pretože im v tom zabránia démoni. Preto je dôležité prihovárať sa za stratených, vyháňať diabla a temnotu z ich sŕdc, aby títo ľudia mohli následne prijať nádherné svetlo Kristovho evanjelia. Zamysli sa nad týmto príbehom: človek vyjde von z domu, je pritom ochotný zájsť až do cirkvi, avšak akonáhle sa priblíži k vstupným dverám zboru, nie je schopný vstúpiť dovnútra. Bratia skúšali každú možnú vec aby ho presvedčili vojsť do vnútra, s dotyčným však nie a nie pohnúť. Zlý duch čo ho nasledoval celý život, mu dovolí ísť kamkoľvek, ale jedine do cirkvi nie.

Zatiaľ čo postával pri dverách, vo vnútri prebiehalo vyučovanie Božieho Slova. On sa zrazu ukludnil a vstúpil dnu, aby sa zúčastnil bohoslužby. Keď sa ho neskôr opýtali čo bolo za tým, že zrazu zmenil názor a vstúpil dovnútra, odvetil im: „démon vyšiel von zo mňa.“

Predstav si koľko veľa ľudí by aj chcelo prísť do cirkvi a dať svoje životy Kristovi, avšak zabráni im v tom diabol. Vtedy vstupujeme na scénu práve my. Ježiš nám dal autoritu vyháňať démonov (Marek 16:17); jedná sa o jeden zo znakov identity božstva. Pritom ako komunikuješ evanjelium, keď stretávaš ľudí, ktorí akoby odporovali kázanému posolstvu, prihováraj sa, aby ich diabol nechal ísť. Nevzdávaj sa ich, pretože každý môže akceptovať Kristove evanjelium a byť zachránený.
MODLITBA


Ďakujem požehnaný Otče za svetlo úžasného Kristovho evanjelia, ktoré zaplavuje zem a má za výsledok masívnu spásu duší po celom svete! Moc a vplyv satana je prelomená, srdcia ako aj mysle mnohých ľudí sa otvárajú na prijatie posolstva Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:3 – 4 (študijná Biblia); 1.Timoteovi 2:1 – 5

1.ročný Biblický plán: Lukáš 1:26 – 56 & 4.Mojžišova 5 – 7

2.ročný Biblický plán: Skutky 28:1 – 10 & Žalm 79 – 80