Čítanie z dňa:  16.06.2017
  Pastor Chris   

UDELENÁ MILOSŤ PRE DOKONALOSŤ

Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia! (1. Korintským 3:10).


Ako Kresťania sme všetci obdarení a takisto sme  od Hospodina dostali milosť pre dokonalosť v živote. Existuje všeobecná milosť Ježiša Krista, ktorú sme my všetci prijali pre spásu. Takisto existuje aj špecifická milosť, ktorú Boh dáva na základe Jeho volania v tvojom životom. Všeobecná milosť Božia ti priniesla spásu a ochraňuje ťa v nej. Avšak keď ťa Boh povolá k určitej zodpovednosti tá zároveň prichádza s milosťou pre naplnenie tej konkrétnej úlohy.

Napríklad v našom otváracom verši Pavol rozprával o Božej milosti, ktorá mu bola daná pre konkrétnu službu, akú mu Pán zveril. Ďaľší príklad vidíme v Rímskym 12:6 – 7 kde sa uvádza „Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje …“

Anglický preklad kráľa Jakuba za veršom sedem ďalej uvádza spojenie „počkajme na našu službu“ čo neznamená doslovne čakať pokiaľ sa naskytne príležitosť kázať. Znamená to slúžiť, kedy využiješ úžitok Božej milosti danej k službe pre naplnenie tvojho povolania v Pánovi. 

Nech už dostaneš akýkoľvek „dar“ venuj sa mu; zameraj sa naň a využi výhodu tej a onej milosti čo s ním prišla. Možno tvoja milosť spočívava v schopnosti spievať; znamená to, že máš milosť slúžiť a žehnať Božích ľudí cez hudbu. Je to ďaleko viac ako len pekný hlas,  alebo schopnosť pekne spievať. Pritom ako spievaš, inšpirácia začína plynúť; je to služba ktorá má dopad na Ducha a mení životy. Tú istú pieseň môže rovnakým štýlom spievať niekto ďaľší, avšak nedosiahne rovnaký výsledok ako ty.

Prekársna vec na tom celom je tá, že každý jeden z nás má unikátnu milosť pre dokonalosť a naplnenie Božej vôle v našich životoch. Tá milosť pokryje teba a chráni ťa vo veciach do ktorých ťa Boh povolal. Pokiaľ pôsobíš v milosti, nič nedokáže proti tebe úspešne stáť; budeš mať výsledky pre Jeho slávu. Ba čo viac ak ostaneš pokorný a kráčaš v láske, Boh ti udelí viac milosti pre ešte väčšie víťazstvá. Aleluja!
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem za nezmerateľnú milosť, ktorú si mi sprístupnil v Kristovi pre naplnenie Tvojej vôle a účelu tu na zemi. Využívam výhodu Tvojej milosti, ktorá vo mne a cez mňa zapríčiňuje zjavenie Tvojho požehnania, krásy a dokonalosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2. Timoteovi 2:1; Jakub 4:6;

1.ročný Biblický plán: Skutky 6:1 – 15; 2. Kronická 26 – 28

2.ročný Biblický plán: Lukáš 1:67 – 80; Deuteronómium 14