Čítanie z dňa:  16.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ANI V BEZNÁDEJI ANI V ZABUDNUTÍ

Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám (Židom 13:5).


Toto je naozaj pozoruhodné. Pán hovorí ako ťa nikdy, za žiadnych okolností, nenechá v beznádeji ani nezabudne na teba. Anglický AMPC preklad nám pomáha pochopiť kde sa kladie ten hlavný dôraz. A síce „Neopustím“ je použité v tomto verši až niekoľkokrát: „ ... V žiadnom prípade ťa nezanechám, nevzdám sa ťa ani nenechám bez podpory. Nikdy ťa nenechám v beznádeji či zabudnutého ani ťa nesklamem. Nespustím sa ťa [Istotne nie!]“

Tento samotný verš pripomína slová Ježiša v Jánovi 14:18 „Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.“ Áno Ježiš je v nebi, On nás však neopustil bez podpory. Nenechal nás ako spustošených, smútiacich, či zúfalých. Poslal nám Ducha Svätého nielen aby bol s nami, ale hlavne aby v nás žil. Ten istý Duch sa stal tvojou odvahou, tvojou pomocou, dostatočnosťou a tvojím všetkým.

Ver Mu s celým svojím životom. Maj s Ním spoločenstvo a On ťa spraví úspešným vo všetkých veciach. Jasne hovorí ako sa ťa nespustí čo znamená, že je s tebou na celej ceste životom a stará sa, aby si vždy zvíťazil. On vie ako sa má o teba postarať.

O Jeho pomoci nikdy nepochybuj, pretože je garantovaná. Biblia uvádza On je tvoja „veľmi prítomná pomoc v čase súženia“ (Žalm 46:1 ang KJV). Ak sa niekedy ocitneš v súžení, prípadne náročnej situácii, buď si istý o tom, že nie si sám; dostane ťa von, alebo ukáže čo urobiť, aby si z toho vyšiel víťazne.

Duch Svätý je tvoja najvyššia výhoda, útočisko a posila. Uznaj a oceň Jeho prácu vo svojom živote a miluj Ho s celým svojím srdcom.
VYZNANIE


Drahý Duchu Svätý, uznávam ťa ako Jedného, ktorý ma vedie na ceste úspechu a víťazstva. Ty si moja hlavná výhoda, útočisko i sila a za to všetko som vďačný; moja veľmi prítomná pomoc v súžení. Dostáva sa mi od teba silnej pomoci a preto ostávam utvrdený o mojom posune vpred, prosperite a napredovaní po všetky časy, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 14:16 (študijná Biblia); Ján 14:26

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 1 & Žalm 104 – 106

2.ročný Biblický plán: Filipským 3:13 – 21 & Jeremiáš 1