Čítanie z dňa:  16.09.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NÁJDU SA FALOŠNÍ BRATIA

a to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili (Galatským 2:4).


Biblia nám hovorí o týchto troch skupinách: falošní učitelia, falošní proroci a falošní bratia. Takisto nám jasne ukazuje aké rozličné veci budú robiť v týchto posledných dňoch. Môžu naozaj v cirkvách existovať falošní bratia? Zaiste! Falošní bratia sú tí, ktorí prichádzajú medzi Božími ľuďmi, nie však pre ich lásku k Ježišovi Kristovi, ale pre odlišný účel.

Náš otvárajúci verš hovorí o tom ako prichádzajú nevedomky špehovať našu slobodu v Kristovi Ježišovi a tak nás priviesť do zajatia. Prezentujú falošný obraz za účelom získania akejsi výhody. Biblia hovorí „A v ich žiadostivosti (bažení, chamtivosti) vás budú vykorisťovať s falošnými (prefíkanými) hádkami ...“ (2.Petrov 2:3 ang AMPC).

Falošní bratia neustále vyhľadajú spôsoby ako zarobiť na iných bratoch. Zatiaľ čo oni samotní neplatia desiatky ani nedávajú v zbore. Ich cieľom je urobiť z bratov tovar. Pre peniaze dokážu spraviť čokoľvek, vrátane zrady pastora, lídra či dokonca samotnej cirkvi. To sú tí, ktorí vyťahujú cirkevné záležitosti na verejnosti a nahlasujú úradom či médiám z dôvodu profitovania. Biblia hovorí o tom ako sú medzi nami, aby špehovali v nádeji získania obvinenie proti nám.

Identifikovať falošných bratov nemusí byť celkom ľahké pre ich okázlivé správanie. Avšak Ježiš povedal „Tak teda po ovocí poznáte ich” (Matúš 7:20). Jedným z identifikačných znakov falošných bratov je pohŕdanie autoritou. Budú sa snažiť presvedčiť iných, prečo by nemali uveriť či spraviť všetko tak ako povedal pastor prípadne starejší cirkvi. Ak by sa napríklad dopočuli o tom, že si chcel vyhľadať poučenie od pastora v osobnej veci, vysmievali by sa tomu nápadu a dali by ti pocítiť aký si len naivný.

Božia rada pre nás ohľadom falošných bratov je o tom, aby sme ich mali poznačených a nezdružovali sa s nimi pre ich korupčný (pokrívený) vplyv. Mnoho ozajstných kresťanov odpadlo z viery pre takéto nezdravé spolky. Preto rob čo hovorí Slovo: „Stráňte sa od každého brata a sestry, ktorý(á) kráča neusporiadane“ (2.Tesalonickým 3:6).
MODLITBA


Ďakujem ti Pane, že cez Ducha dokážem identifikovať chybného ducha a viem konať múdro. Slovo ma vedie na správnych chodníkoch a tiež pri budovaní mojich vzťahov. Som pilotovaný v smere tvojej dokonalej vôle a účelu pre môj život, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Jánov 1:9 – 10; 2.Tesalonickým 3:6 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Galatským 2:1 – 21 & Veľpieseň Šalamúnova 1 – 2

2.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 3:1 – 7 & Jeremiáš 34