Čítanie z dňa:  16.10.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

„Obnoviť, aktualizovať sa“ Slovom

„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy“ (2.Timoteovi2:15).


Biblia hovorí: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré“ (2.Timoteovi3:16-17). Dovoľ mi vysvetliť stručne podčiarknuté slovo „dokonalý“. V Novej Zmluve je niekoľko gréckych slov, ktoré prekladáme ako „dokonalý“. Jedno z takýchto slov je aj slovo „artios“ v úvodnom verši, ktoré presne znamená „novota v kompletnosti, úplnosti“.

Napríklad môžeš povedať: „úplne čerstvé“ alebo „kompletne vynovené“; oba tieto výrazy sú príbuzné slovu „obnoviť, aktualizovať“. Je to podobné, ako keď hovoríš v počítačovom slangu: „Mám tu poslednú aktualizáciu (update) či verziu určitej aplikácie, alebo programu.“ 2.Timoteovi 3:16-17 hovorí, že kresťan by mal mať svoj život cez Slovo „obnovený“ a „zlepšený“ (update and upgrade) celý čas. Mal by mať tie najnovšie duchovné informácie a mal by byť naozaj po celý čas v zhode s Duchom.

Kresťania, ktorí neštudujú Slovo, nie sú „obnovovaní“, sú akousi „starou verziou“ kresťanov. Preklad King James používa výraz „dokonalý“, ale znamená to „dokonalý teraz“, „čerstvý“ a to práve teraz. „Obnovený“ kresťan je taký, ktorý je dôkladne vystrojený pre všetky dobré skutky, pretože jeho poznanie je „úplné“. V Matúšovi 13:52 čítame: „A On im povedal: Preto každý učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré.“

Obnovený kresťan vynáša zo svojej pokladnice oboje nové aj staré, má obnovené a najnovšie informácie, plus aj všetky staré! Boh od teba očakáva, že budeš neustále zväčšovať svoje poznanie a porozumenie Slova, pretože: „Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú“ (Židom 11:6). Podčiarknutá fráza neznamená doslova hľadať Ho, ale znamená to študovať Slovo, poznávať a objavovať o Ňom viac. Čím viac študuješ Slovo, tým viac sa dozvedáš o Jeho podstate a On sa môže prejavovať v tebe cez narastajúcu slávu.
Modlitba


Tvoje Slovo je sviecou pre moje nohy, svetlom môjmu chodníku. Prostredníctvom Tvojho Slova je moja viera pevná a môj život je postavený na vyššiu úroveň! Oči môjho porozumenia sú osvetlené, moja myseľ je obnovovaná a vyzdvihnutá, aby myslela na Tvojej úrovni. V mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Hozeáš 6:3; 1.Timoteovi 4:15-16

1-ročný plán: 2.Tesalonickým 1; Izaiáš 44-45

2-ročný plán: Ján 6:15-21; 2.Kráľov 1-2