Čítanie z dňa:  16.11.2011
  Pastor Chris   

Buď vo vzťahu s Bohom zo svojho ducha

„Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou (aj s porozumením angl.); budem spievať duchom a budem spievať aj mysľou (aj s porozumením)“(1.Korinťanom 14:15).


Boh je duch a aby si bol vo vzťahu s Ním, musíš to robiť zo svojho ducha. Keď občas túto vetu povieme ľuďom, tak to vyzerá, že vlastne ani nevedia, čo by mali robiť. Nevedia, či majú zdvíhať ruky, skákať a kričať, alebo len byť ticho. Biblia hovorí, že tí, čo uctievajú Boha, musia Ho uctievať v Duchu a v pravde (Ján 4:23). Apoštol Pavol nám ukazuje, ako byť vo vzťahu s Bohom z nášho ducha v 1. Korinťanom 14:14: „Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.“

Keď sa modlíš v jazykoch, je to tvoj duch, ktorý sa modlí, komunikuješ s Bohom zo svojho ducha a tvoj vnútorný človek je aktivovaný, aby počul a prijímal od Boha. Všimni si, čo hovorí úvodný verš: „Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj s porozumením.“ Nepovedal to opačne: „Budem sa modliť s porozumením a budem sa modliť aj duchom.“Modlitba v duchu má prednosť.

Biblia hovorí: „Ale vy, milovaní, budujte sa vo svojej najsvätejšej viere tým, že sa modlíte v Duchu Svätom“(Juda 1.10). Modlenie sa v duchu alebo modlenie sa mocou Ducha Svätého je dôležitejšie, než všetky najinteligentnejšie slová, ktoré by si kedy mohol podľa svojho porozumenia povedať Bohu. Preto je dôležité, aby si sa neustále horlivo a vrúcne modlieval v duchu v iných jazykoch. Pavol hovorí: „Vďaka Bohu, že hovorím jazykmi viac, než vy všetci“(1.Korinťanom 14:18 angl.). Niet divu, že zaznamenal také fenomenálne úspechy a víťazstvá ako v osobnom živote, tak aj v službe iným.
Modlitba


Som dnes posilňovaný Duchom cez Slovo, keď hovorím v iných jazykoch. Som budovaný zvnútra podobne, ako sa buduje stavba a som nabíjaný Božou ohnivou mocou. Môj duch je otvorený, aby prijímal od Teba; tak ako ma vedieš, aby som poznal Tvoju dokonalú vôľu a kráčal v nej, v mene Ježiš.


Rozšírené štúdium

1. Korinťanom 14:2

1. Korinťanom 14:4