Čítanie z dňa:  16.12.2012
  Pastor Chris   

Chváľ Ho!

Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka! Nech obetujú obeti chvály a rozprávajú jeho skutky s plesaním (Žalm 107:21-22).


Ak zhodnocuješ rok, nepremýšľaj nad neúspechmi a sklamaniami dní, ktoré sú preč. Je to čas, aby si spočítal svoje požehnania a s radosťou chválil Pána. Raduj sa z toho, čo Pán pre teba tento rok urobil, oslavuj Jeho dobrotu a úžasné skutky v svojom živote. Daj mu obeť pravého uctievania; vyznávaj Jeho meno. Usmerňoval ťa a viedol počas roka v zdraví, bezpečí, víťazstve a prosperite. Preto Ho nadšene chváľ.

Možno si v priebehu roka zažil určité problémy a výzvy, ktoré ťa takmer urobili v živote beznádejným. Možno sa ti nezdá, že by si mal prekypovať chválou Pánovi kvôli strádaniu, ktoré si zažil v uplynulom roku. Moja rada pre teba je: chváľ Ho v každom prípade. Habakuk 3:17-19 hovorí: „Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy...“

Všimni si hĺbku prorokovej odovzdanosti v druhej časti vyššie uvedeného textu. Všetko môže zlyhať; všetko môže byť zničené; a predsa hovorí: „ Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ Toto je druh viery – reakcie, ktorú by si mal mať, keď sa zdá, že veci nejdú tak, ako by mali; nezúfaj. Namiesto toho znovu dôveruj Pánovi tým, že ho budeš chváliť za to, že všetko robí dobré.

Pripomeňme si svedectvo Pavla a Sílasa. Radšej, než by sa krčili v strachu a beznádeji lamentujúc nad svojimi ťažkosťami, rozhodli sa, že budú radostne chváliť Boha (prečítaj si ich inšpirujúci príbeh v Skutkoch 16:23-36). Je načase, aby si chválil Boha tak, ako nikdy predtým. Nemusíš to cítiť, ale v každom prípade Ho chváľ, pretože v tom spočíva víťazstvo!




Modlitba


Nebeský Otče, dnes sa Ti klaniam v úcte, pokore a radosti! Nech moja chvála vystúpi k Tebe ako kadidlo, keď vyhlasujem Tvoju veľkú a úžasnú prácu v mojom živote. Tvoja chvála, Ó Pane, je neustále v mojich ústach, pretože si živý Boh a požehnal a ozdobil si môj život Tvojou slávou, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 13:15; Žalmy 34:1-4

1-ročný plán: Zjavenie 8; Ezechiel 45-46

2-ročný plán: Zjavenie 14:1-10; Náhum 1-3