Čítanie z dňa:  16.12.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Pomazaný na to, aby niesol...

Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho (Ján 15:16).


Nie je to úžasné vedieť, že Pán Ježiš ťa vyvolil a ustanovil, aby si niesol trvalé ovocie; výsledky, ktoré odolajú testu času? Očakáva sa, že všetko, čo robíš, bude úspešné a „pretrvá“; to znamená, že iní môžu stavať na tvojom úspechu a vyniesť to na vyššiu úroveň. Takýto by mal byť tvoj život.

Biblia nám hovorí o Jozefovi, ktorý bol privedený do domu Putifara ako otrok. Ale preto, že Boh bol s ním, tak všetko, čo robil, prosperovalo. Bol úspešný a efektívny. Keď to videl jeho pán, Putifar, tak okamžite urobil Jozefa dozorcom nad svojím domom. Putifar rozpoznal, že Jozef bol požehnaný, aby produkoval trvalé výsledky.

Na tvojom živote je pomazanie Ducha Svätého, aby si dosiahol výnimočnosť vo všetkom, čo robíš. Buď si toho vedomý. Čokoľvek sa od teba požaduje, aby si urobil, tak by si mal byť v tom úspešný, lebo si dieťa Boha a si utvorený na dobré skutky. Efezským 2:10 hovorí: „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ Je v tebe niečo, čo spôsobí, že každá úloha, ktorá ti je určená, bude mať úspešný výsledok. Úspech a výnimočnosť sú tvojou duchovnou prirodzenosťou; sú tvojim dedičstvom v Kristovi.

Preto pokračuj v prinášaní ovocia. Udržuj víťazstvo. Zostávaj efektívny. Kdekoľvek sa ocitneš, prinášaj zmenu. Jozefova výnimočnosť nebola zjavená vtedy, keď sa stal vodcom; bola zjavená už počas toho, ako bol otrokom. Vodcom sa stal kvôli svojej efektivite. Boží Duch v tebe robí z teba užitočného a schopného človeka: „Ale prijmete moc (schopnosť, účinnosť, zdatnosť a silu), keď príde na vás Duch Svätý...“ (Skutky 1:8 rozšírený angl. preklad). Si pomazaný na to, aby si víťazil a aby si spôsoboval to, že sa veci pohnú vpred, si pomazaný nielen na to, aby si produkoval výsledky, ale aby to boli trvalé výsledky; trvalý odkaz. Sláva Bohu!
Modlitba


Otec, ďakujem ti za vnútornú schopnosť, ktorá je vo mne, aby som bol efektívnym a účinným vo všetkom, čo robím, aby som produkoval trvalé a výnimočné výsledky! Vystrojil si ma a ustanovil pre plodný a produktívny život. Som efektívny v mojej práci, podnikaní, službe a v každej oblasti môjho života, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 22:29; Príslovia 13:4