Čítanie z dňa:  17.01.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

„Lámanie chleba“ a modlitba

„a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás [vydáva]; to čiňte na moju pamiatku! Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde!“ (1.Korintským 11:24-26).


Večera Pánova je v cirkvi dôležitou sviatosťou. Niet divu, že Ježiš dôrazne hovorí: „...toto robte na moju pamiatku...“ V ranej cirkvi robili presne to, čo Ježiš povedal. Učeníci „...zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách“ (Skutky 2:42).

Všimni si, že učeníci Pána Ježiša stále pokračovali v apoštolskom učení; počúvali, prijímali, akceptovali a kráčali vo svetle tohto Slova, tak ako boli učení apoštolmi. Navyše sa často stretávali, aby mali spoločenstvo a zúčastňovali sa Večere Pánovej. Aj v našej službe máme globálne spoločenstvo každú prvú nedeľu v mesiaci a táto slávna služba prebieha súčasne po celej zemi - od pobrežia k pobrežiu. Tiež sa tento deň postíme a modlíme. Tak ako učeníci ranej cirkvi aj my sa pravidelne spoločne stretávame k spoločenstvu, lámaniu chleba a k modlitbe.

Musíš porozumieť význam lámania chleba; je to pripomenutie smrti Pána Ježiša v tvoj prospech. Je to oslava života slávy, ktorý nám priniesla Jeho zástupná smrť. Jeho telo bolo zlomené za tvoje zdravie, posvätenie a dokonalosť. A čo viac, pohár znamená Novú Zmluvu v Jeho krvi. Ježiš prelial svoju krv za odpustenie našich hriechov, takže hriech by už nemal vládnuť nad nami. Sme teraz potomkovia a dediči tejto Novej Zmluvy, ktorá bola podpísaná Jeho krvou. Aká nádherná správa!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za nespočetné požehnania Večere Pánovej - sviatosti, ktorá pripomína zástupnú smrť Pána Ježiša za mňa. Ďakujem za požehnanú príležitosť spoločenstva a možnosť dôverne sa s Tebou rozprávať v modlitbe. Radujem sa za slávny vplyv a zmeny, ktoré sa dejú v mojom duchu zakaždým, keď sa modlím, v mene Ježiš. Amen. Haleluja!


Rozšírené štúdium: Efezským 5:19-21

1-ročný plán: Matúš 12:22-50; 1.Mojžišova 40-41

2-ročný plán: Skutky 10:1-8; Jób 5-6