Čítanie z dňa:  17.02.2017
  Pastor Chris   

ROZDIELNY POSTOJ

Avšak svojho služobníka Káléba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridŕžal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva (Numeri 14:24).


Boh musel použiť Mojžiša na to aby vytrénoval a vychoval deti Izraela po ich vystúpení z územia Egypta. Prečo? Odpoveď je jednoduchá: potreboval niekoho s odlišným druhom mentality od tej s akou narábali Izraeliti. Deti Izraela mali otrockú mentalitu, avšak Mojžiš sa odlišoval. On bol princom vo Faraónovom paláci. Nedalo sa mu zobrať to ako bol vychovaný. Hoci sa stal pastierom v púšti, vo vnútri bol stále princ; jeho myslenie malo návyky princa.

Keď napríklad videl údiv v podobe horiaceho kríku pri ktorom krovie nezhorelo, nezutekal preč so strachom. Miesto toho povedal „Odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel” (Exodus 3:3). Mojžiš bol naozaj nebojácni. Ďalšie dva Biblické charaktery po Mojžišovi s podobným zmýšľaním boli Józue a Káleb. Obaja narábali s mentalitou šampiónov; mysleli ako víťazi. Znovu si prečítaj vyznamenanie Ducha nad Kálebom z nášho úvodného verša.

Potom čo boli spomínaní dvaja vyslaní špehovať zem akú Boh zasľúbil deťom Izraela, nepopreli fakt, že sa v tom kraji nachádzali obri. Práve naopak vnímali tých obrov ako „chlieb.“ Ich mentalita sa odlišovala. Keď sa opýtali ostatných desiatich špiónov na ich správu ako vnímali sledovanú zem, títo priniesli odpoveď bez viery. Odpoveď zo strany Józue a Káleba bola inšpirovaná z pohľadu viery a myslením o víťazstve. Presne to urobí Božie Slovo v tvojom živote; dodá ti odlišné zmýšľanie; mentalitu víťazstva a dokonalosti.

Božie Slovo zapríčiní správne myslenie a konanie, lebo ono obsahuje múdrosť Boha; je to sila ktorá ťa ženie pre vykonanie Božej vôle. Božie Slovo v tebe prináša múdrosť (po grécky: „Phronesis“) spravodlivého (Lukáš 1:17). Niektorí Kresťania, hoci sa stali spravodlivími, nepôsobia s múdrosťou spravodlivého. Ešte stále so sebou „vláčia“ staré veci zo sveta a to sa stalo ich kliatbou.

Nerozmýšľaj o chorobe; nemysli o chudobe; obnov svoju myseľ na Slove a pokračuj s prehlásením toho čo Boh povedal o tebe a to bez rozdielu na okolnosti. Takto vyzerá múdrosť spravodlivého!
Modlitba


Drahý Otec, tvoje Slovo mi spôsobuje správne myslenie, hovorenie a konanie. Tvoje Slovo ma obohacuje tým správnym mentálnym postojom pre situácie a ich interpretáciu. Patrí mi myslenie spravodlivého; preto ukazujem dokonalosť a vždy triumfujem vo všetkých veciach, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1. Korintským 3:19; 1. Korintským 2:6; Príslovia 23:7

1. ročný Biblický plán: Marek 2:23 – 3:12; Leviticus 11 - 12

2. ročný Biblický plán: Matúš 15:10 – 20; Genezis 48