Čítanie z dňa:  17.04.2013
  Pastor Chris   

Stvorený milovať

„A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska“ (1. Korintským 13:13).


Viera, nádej a láska sú tri princípy, ktoré sú pre nás odhalené v Slove; sú to pozitívne sily obnoveného ľudského ducha a podľa Písma je z týchto troch najväčšia láska. Dôvodom toho, prečo nádej nesklame je to, že Božia láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého: „A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“ (Rimanom 5:5). Okrem toho keď kráčaš v láske, tak táto láska ochraňuje vieru v tvojom srdci, lebo viera pôsobí cez lásku (Galatským 5:6). Už teraz vieš, prečo je láska taká dôležitá?

S Bohom máme vzťah cez lásku, bez lásky tvoja viera nemôže fungovať. Láska je spojivom dokonalosti (Kolosenským 3:14). Jeden z anglických prekladov Biblie v liste Kolosenským 3:14 hovorí: „Láska je dôležitejšia, ako čokoľvek iné. To je to, čo úplne všetko spája dohromady“. Chodenie v láske nie je pre kresťana voľbou; je to náš život. Bol si stvorený k láske. Boh je láska a Biblia hovorí, že náš duch bol obnovený podľa obrazu Toho, ktorý nás stvoril; sme vyjadrením a stelesnením Jeho lásky.

Ježiš v Jánovi 13:34 povedal: „Nové prikázanie vám dávam - aby ste sa milovali navzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom.“ Avšak keď si sa znovu narodil a prijal Ducha Svätého, tak už láska nie je viac pre teba prikázaním, aby si ho poslúchal; stala sa tvojím prirodzeným spôsobom života. V súlade s 1. listom Jána 3:14 je láska dôkazom toho, že si prešiel zo smrti do života! Je to vnútorná istota, keď svedčí duch spolu s tvojím duchom, že si Božie dieťa (Rimanom 8:18).

Nielenže ti Boh dal svoju lásku, dal ti tiež schopnosť milovať ako On. Nech je Jeho láska v tebe viditeľná a počuteľná z tvojich slov; dovoľ, nech dnes iní skrze teba zažívajú Božiu lásku.
Modlitba


Drahý Otče, aký si ku mne milostivý a láskavý! Obkľúčil si ma s Tvojou láskou, dobrotou a milosťou. Ďakujem Ti za Tvoju lásku, ktorá bola v mojom srdci vyliata skrze Ducha Svätého. Túto lásku dnes prejavujem každému, kto je okolo mňa cez moje slová a skutky. Ďakujem Ti za požehnanie Tvojej prítomnosti v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:7-11; Ján 13:35

1-ročný plán: Lukáš 16; 1.Samuelova 1-2

2-ročný plán: Rimanom 11:10-24; Žalm 107-108