Čítanie z dňa:  17.06.2018
  Pastor Chris   

POVZNES SA PONAD ELEMENTY

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro (Rímskym 8:28).


Nič v živote vrátane počasia a jeho elementov nie je nastavené pre tvoju nevýhodu. Ročné obdobia – leto, zima, jeseň, jar – boli všetky stvorené pre tvoj benefit.

V knihe Genezis 8:22 Pán povedal „Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.” Všetky poveternostné podmienky prišli aby tu zostali, pretože Boh to tak urobil. Ba čo viac on ich podriadil tebe. Nezáleží na tom aké drsné môže byť počasie, ty sa dokážeš ponad to povzniesť.

Niekto povie „rozhodol som sa robiť veci poľahky lebo som „náchylný na počasie”; ako môžeš byť náchylný na počasie? Buď nad ním! Hovoriť ako závisíš na počasí znamená, že vysiľujúce účinky atmosferických podmienok ťa zrania.

Niektorí iní zas veria ako počas zimného obodobia dochádza k vysokému nárastu takzvaných „prechladnutí” prípadne viac závažnej „chrípky.” A tak sa vela ľudí neteší na zimu; desí ich. Nie! Ak si znovuzrodený máš povstať nad počasie a všetky jeho elementy a účiniky. Dokážeš to so svojimi slovami. To ešte nevyhnutne neznamená, že počas zimy sa počasie zmení a ostane teplo, nie. Znamená to len, že bez ohľadu na to ako chladno je, nebude to mať žiaden negatívny dopad na teba.

Čím skôr začneš vyznávať slová viery k znovu usporiadaniu elementov a okolností pre svoju priazeň, tým to bude pre teba lepšie. Keď ostatní hovoria „Rýchlo sa šíri nádcha a chrípka“ tvoja odpoveď by mala znieť odlišne; mal by si povedať „Vo mne a vôkoľ mňa je božské zdravie, pretože ja prebývam v inej atmosfére; atmosfére Ducha Svätého.“

Dokonca aj teraz deklaruj „Stúpam nad podmienky počasie ako aj zdravotné a enviromentálne záležitosti ktoré ono so sebou prináša. Mám v sebe večný život; ja som nezničiteľný a nedobytný. Všade kam idem nesiem v sebe moju vlastnú atmosféru.“ Aleluja!
MODLITBA


V mene Pána Ježiša sa povznášam nad všetky limitácie a podmienky ktoré existujú za účelom skľúčiť človeka. Kráčam v dominancii a sile Ducha Svätého ponad a za okolnosťami, elementami tohto sveta. Potvrdzujem ako všetky veci pracujú spoločne pre moje dobro; preto ja dnes a vždy zažívam víťazstvo, prosperitu a úspech. Amen.


Rozšírené štúdium: Jób 22:29; Marek 4:39 – 41; Izaiáš 43:2

1.ročný Biblický plán: Skutky 7:1 – 53 & 2.Kronická 29 – 30

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 5:1 – 10 & Izaiáš 3