Čítanie z dňa:  17.07.2019
  Pastor Chris   

PRIBÚDAJÚCI VEK BEZ STARNUTIA

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň (2. Korintským 4:16).


Večný život je o živote bez starnutia. Potom čo si prijal ten život, prestúpil si zo smrti do života; z prostredia kde funguje čas do nadčasového prostredia; z veku do bezvekovosti. V Kristovi rastieme pričom nestarneme.

Je dôležité aby si to pochopil, pretože generácia Cirkvi ktorá dokáže vstrebať túto pravdu je generiáciou slávy. Ľudské telo nebolo navrhnuté aby zostarlo a nakoniec zomrelo. Podľa záznamov v Biblii niektorí ľudia žili aj vyše deväťsto rokov, iní osemsto a zas niektorí ďaľší sedemsto rokov a podobne. Avšak počet rokov ktoré človek prežil na zemi sa postupne znižival pre hriech tak to spomínajú verše Písma.

Biblia uvádza ako Ježiš Kristus prebral na seba potrestanie za naše hriechy a zomrel aby nás tým zachránil. Ak je to naozaj pravda; ak skutočne položil svoj život za nás práve kvôli našim hriechom potom to znamená, že záležitosť okolo hriechu už bola vysporiadaná. V takom prípade by účinok hriechu viac nemal pokračovať.

Ako výsledok by z človeka už nemal byť obeť starnutia. Jeho roky by viac nemali byť limitované na 70, 80 alebo 120. Byť znovuzrodený znamená byť uvedený do Jeho slávy a teda nažívať životom slávy. Nič na zemi by z teba nemalo urobiť obeť, dokonca ani vysoký vek. Keď vstúpiš do bezvekovej zóny môžu ti ďalej pribúdať roky no bez starnutia.

Za príklad uveďme Mojžiša o ktorom Biblia hovorí ako mal stodvadsať rokov no jeho zrak napriek tomu nebol zakalený dokonca ani fyzický vzrast degradovaný: „Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel. Jeho oči neoslabli, ani jeho životná sila nezmizla“ (5 Mojžišova 34:7). Dokonca aj keď jasne videl ako je z neho starý muž, jeho fyzická postava zostala pevná.

Mojžiš nebol jediný. Vo veku osemdesiat päť Káleb vyslovil „teraz mám osemdesiatpäť rokov. Ešte aj dnes som taký silný; Preto mi teraz daj toto pohorie“ (Józue 14:7 – 12). Aleluja!

Naberaj na veku ale nestarni! Nebuď ako tí, ktorí majú štyridsať dva a povedia „Vieš, už viac nie som taký mladý.“ Kristus ťa robí naveky živým, silným a účinným. Máš večný život čo znamená nachádzať sa v bezvekovej zóne. Nech je požehnaný Hospodin!
MODLITBA


Spravodlivý Otče, ďakujem za udelenie mi večného života a katapultovanie ma do bezvekovej zóny kde rastiem, napredujem a excelujem zo slávy na slávu, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 11:25 – 26; Rímskym 8:11

1.ročný Biblický plán: Skutky 25:1 – 12 & Žalmy 7 – 10

2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:18 – 27 & Józue 13