Čítanie z dňa:  17.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

TVOJE SLOVÁ ŤA ODHALIA

Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený (Matúš 12:37).


Aký druh slov vychádza von z tvojich úst a odkiaľ ich berieš? Prečo hovoríš veci aké hovoríš? Toto sú kritické otázky smerované do tvojho srdca. Ako kresťan by si mal zakaždým preskúmať svoj život, špeciálne s ohľadom na tvoje slová, pretože slová ťa lokalizujú; odhalia tvoj charakter. Ak slová ubližujú a sú uštipačné potom je ten človek taký istý aj vo svojom vnútri. Ak sú tvoje slová milostivé, láskavé a dokážu pozdvihnúť srdce taký je charakter tvojej osobnosti. Predstavuješ charakter vlastných slov.

Ježiš tiež povedal „Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa“ (Ján 7:38). Hovoril o Duchu Svätom, ktorého príjmu tí ktorí uverili v Neho (Ján 7:39). Prítomnosť Ducha Svätého v tvojom živote znamená, že máš schopnosť vypustiť rieky živej vody vo forme slov; nebeských slov!

Znamená to, že ak kresťan povie opozlé, drzé, či uštipačné slová, vypúšťa tým pádom atribút, ktorý je nesúladný s jeho skutočným charakterom. Jakub 3:11 nám hovorí ako sladká a horká voda nevyviera z rovnakého prameňa. Nemieša sa. Ty máš v sebe len dobrotu a požehnanie a tie sa prejavia zakaždým ako vydáš zo seba slová.

Na základe reči sa dá zmerať tvoja dospelosť ako kresťana: „ ... Ak sa niekto neprehrešuje v reči [nikdy nepovie zlé veci], má plne rozvinutý charakter a je z neho dokonalý muž ...“ (Jakub 3:2 ang AMPC). Cez svoje slová dokážeš iným ľuďom priniesť uzdravenie a život; poskytni im nádej, posilnenie a povzbudenie. Ucelené a vierou naplnené slová, nasmerujú tvoj kurz do víťazstva zo slávy do slávy.
VYZNANIE


Pomocou ucelených a vierou naplnených slov viem nasmerovať môj kurz do víťazstva, zo slávy do slávy. Mocou Ducha Svätého, vždy hovorím život a múdrosť. Nažívam v božskom dokonalom zdraví, nadprirodzenej hojnosti a pokračujúcom úspechu s prosperitou, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 12:35 – 37 (študijná Biblia); Marek 11:23; Jakub 3:2 – 5

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 2 & Žalm 107 – 108

2.ročný Biblický plán: Filipským 4:1 – 7 & Jeremiáš 2