Čítanie z dňa:  17.10.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NASLEDUJ SLOVO, NIE SVOJE POCITY

Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu (Rímskym 8:8).


V kresťanstve nesúdime podľa našich pocitov, ale nasledujeme Slovo. „Cítiť sa“ blízko Boha, prípadne ďaleko od Neho nerobí žiaden rozdiel. Ty žiješ v Ňom a On žije v tebe. Ako bližšie sa môžeš dostať k niekomu, kto žije v tebe?

Boh chce aby si poznal Jeho Slovo, rástol v ňom a kráčal vo svetle tvojej jednoty s Ním. Chce od teba žiť podľa toho čo hovorí Slovo s ohľadom na teba a teda nie podľa tvojich pocitov prípadne názorov iných ľudí. Diabol ti môže klamať a dať ti pocítiť, že stále si hriešnik, ty sa však nedaj podviesť. V deň keď si dal svoje srdce Kristovi došlo k tvojmu pretvoreniu a stal si sa Božou spravodlivosťou v Kristovi.

2.Korintským 5:17 uvádza „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Boh ti to musí povedať, pretože tvoja myseľ to nevie a nedokáže pochopiť. Ide o odhalené poznanie do ľudského ducha skrz Ducha Svätého.

Bez ohľadu na to ako sa môžeš „cítiť“ Hospodin chce, aby si „videl“ a zobral do úvahy, že teraz si v Kristovi. Staré návyky sa pominuli preč; staré frustrácie a namáhanie sa pominulo preč. Teraz máš úplne nový život slávy a spravodlivosti. Aleluja!
VYZNANIE


Kráčam podľa viery a nie zmyslových pocitov. Akceptujem, potvrdzujem a žijem v realite Slova i podľa neho. Ja som v Kristovi a Kristus je vo mne. Ďakujem Otče za toto požehnané spoločenstvo. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:7 – 10; 2.Korintským 5:7; Filipským 3:3

1.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 2:1 – 17 & Jeremiáš 1 – 2

2.ročný Biblický plán: Židom 8:1 – 13 & Ezechiel 14 – 15