Čítanie z dňa:  17.11.2012
  Pastor Chris   

Život v radosti

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život v radosti a v prebytku (v plnosti, až sa prelieva) (Ján 10:10 angl. preklad)


Každý kresťan má právo byť šťastný, prosperujúci, zdravý a kompletný vo všetkom. Je to preto, že sme boli pomazaní, poverení a poslaní Bohom do služby evanjelia tým, ktorí sú v temnote a aby sme ich priviedli do úžasného Božieho svetla. Avšak ak ty sám nemáš radostný život; ak nie si šťastný, zdravý, silný a naplnený, určite nemôžeš priniesť iným radostný život, ktorý Kristus priniesol svetu. Pán Ježiš jasne uviedol dôvod svojho príchodu: aby sme mohli mať život, tešiť sa z neho a užívať si ho.

Tešiť sa a vychutnávať si život neznamená, že musíš ísť na dovolenku, ľahnúť si na pláž a vylihovať tam . Je toho viac, z čoho sa môžeš tešiť v živote, aj keď nie je nič zlé na tom, keď ležíš na pláži.

Teš sa zo všetkého, čo robíš. Teš sa zo spánku, z jedla, svojej práce, domova a pod.! Raduj sa každý deň v Bohu. Boh si ťa pre toto vybral; Ježiš za to zomrel. Takže raduj sa zo života!

Ak sa ty nedokážeš radovať, nikto to za teba neurobí. Maj rád samého seba. Váž si sám seba. Niektorí ľudia stoja pred zrkadlom a smutne na seba pozerajú s pohŕdaním. Ak sa ty nemáš rád, tak nikto to za teba neurobí.

Nauč sa tešiť z iných ľudí a oceňovať ich. Boh má úžasných ľudí po celom svete a niektorí z nich žijú veľmi blízko teba; teš sa z ich prítomnosti, spoločnosti a priateľstva. Niektorí z nich dokonca nemusia byť veľmi priateľskí, ale ty ich môžeš urobiť radostnými. Zvoľ si, že sa budeš tešiť zo života. Raduj sa zo všetkého, čo robíš, pokiaľ je to v zhode so zbožným životom.
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš všetky veci bohate k radosti a potešeniu. Dnes som nadmieru radostný a potešenie naplňuje moje srdce, keď premýšľam o slávnom živote, autorite, hojnej milosti a radosti, ktorú si mi dal v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteova 6:17; 2.Petrova 1:3

1-ročný plán: Židom 13; Jeremiáš 36-37

2-ročný plán: 1.Ján 3:13-24; Ezechiel 48