Čítanie z dňa:  18.03.2016
  Pastor Chris   

Vedie nás v láske

„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“(Ján 13:35).


Kráčať v láske je hlavný spôsob, ako vyjadriť, že kresťan je vedený Duchom Svätým. Duch Svätý nás vedie LEN v láske. On ťa nikdy nebude viesť, aby si niekoho nenávidel, aby si bol pyšný, arogantný, či prejavoval nekontrolovaný hnev.

Keď kráčaš s Pánom, jedna z vecí, ktorú chce uskutočniť v tvojom živote je to, aby sa cez teba naplno prejavovala Jeho láska, tak aby si bol láskavý, trpezlivý, príjemný a nie taký, že ťa ľahko niečo vyprovokuje. Jakub 1:19 hovorí: „Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu.“

Ľudia s nekontrolovateľnou povahou robia bláznivé veci, o ktorých hovorí Biblia: „Nenáhli sa k hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláznov“ (Kazateľ 7:9). Rozhodni sa, že nikdy nebude nikto, koho by si oklamal, znechutil, či bol voči niekomu krutý. Nezáleží na tom, koľko nenávisti zakúšaš ty od ostatných, tebe je dovolené len to, aby si ich miloval. To je život pravého kresťana.

Duch Svätý ťa vždy nabáda milovať, pretože nikdy nemôžeš nič stratiť, keď kráčaš v láske. Tvoje činy aj odpočinok musia prejsť testom lásky. Biblia nás učí poznávať, že je lepšie trpieť bolesť a dovoliť, aby ťa urážali, než aby si ty kráčal v hneve, alebo si bol zahorknutý voči bratovi alebo sestre (1.Korintským 6:7). Premýšľaj o Ježišovi; keď ho pribili na kríž a preklínali Ho, On pozrel hore do neba a povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia“ (Lukáš 23:34). To je láska!

Dovoľ, aby ťa viedla láska. Kráčaj v láske tak, ako teba miloval Kristus a dal seba za teba ako dar a obeť Bohu (Efezským 5:2). Poddaj sa Duchu Svätému, aby ťa viedol v láske. Rímskym 8:14 hovorí: „Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží .“ Mala by to byť tvoja najvyššia túžba, aby si vždy zažíval vedenie Duchom svätým a to urobí tvoj život výnimočný a plný slávy. A keď kráčaš v láske, je to ľahké. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie


Som narodený z lásky; Kristova láska a súcit sú vyjadrené cez moje slová a skutky. Ďakujem Ti, spravodlivý Otec, za bohatú zásobu Tvojej lásky v mojom srdci. Každý, s kým prichádzam do kontaktu, bude zakúšať cezo mňa Tvoju bezpodmienečnú lásku, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 13:1-3

1-ročný plán: Lukáš 2:1-20; 5.Mojžišova 11-12

2-ročný plán: Skutky 28:21_31; Žalm 83-84