Čítanie z dňa:  18.04.2012
  Pastor Anita   

Jediná nádej pre spásu

„Spása je len v Ňom samotnom, v celom svete nie je nikto iný, koho by Boh dal, aby nás zachránil“ (Skutky 4:12 angl. preklad).


Niektorí ľudia hovoria o tom, že Ježiš je pre kresťanov tým, čo predstavujú náboženskí vodcovia pre rôzne náboženstvá vo svete; to však nie je pravda. Po prvé, Ježiš nie je náboženským vodcom; On je Boh. On je „cesta, pravda a život“. Neprišiel za účelom založiť ani viesť náboženstvo, lebo kresťanstvo nie je náboženstvo. On bol jediný dostatočne dokonalý na to, aby sa stal obeťou za hriechy celého sveta. Preto je zlé, ak Ho ktokoľvek nazýva náboženským vodcom, pretože On sám o sebe je Boh; a nikto nemôže byť zachránený inak, jedine cez Neho!

Všimni si, že v Skutkoch 4:12 nehovorí: „Lebo pod nebom niet iného mena daného kresťanom, v ktorom by sme mali byť spasení“; namiesto toho nám hovorí: „daného ľuďom ...“ Toto sa týka každého muža a ženy, chlapca a dievčaťa na planéte Zem; Ježiš je ich jediná nádej na spásu. Slová Pána Ježiša v Jánovi 14:6 jasne zdôrazňujú: „ ... Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“

Boh odpovedá jedine vtedy, keď sa modlíš v mene Ježiš. Nezáleží na tom, ako dlho sa človek môže modliť, alebo ako „oddaný“ môže byť, bez Ježiša človek nenadviaže spojenie s Otcom. Bez ohľadu na pôvod, farbu, etnikum alebo geografické miesto existuje iba jediná cesta spásy. A to je vyznať Ježiša ako Pána vo svojom živote a uveriť vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych (Rímskym 10:9-10).
Modlitba


Milostivý Otče, uctievam Ťa dnes pre Tvoju veľkosť a dobrotu v mojom živote. Ďakujem Ti za Tvoju milosť spasenia, ktorú si sprístupnil všetkým ľuďom. Nech je Tvoje meno naveky oslavované, uctievané, chválené, keď stále viac a viac ľudí prijíma poznanie spásy, ktorá je v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 10:9 - 10; Rímskym 1:16

1-ročný plán: Lukáš 17:1 – 19; 1 Samuelova 3 – 7

2-ročný plán: Rímskym 12:1 – 8; Žalmy 119:145 – 160