Čítanie z dňa:  18.04.2022
  Pastor Chris   

ON PREDURČIL TVOJU CESTU

„Lebo sme Božím [vlastným] dielom, stvorení [znovuzrodení] v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil (naplánoval) pre nás [kráčali po cestách, ktoré nám vopred pripravil], aby sme v nich chodili [žili dobrý život, ktorý nám naplánoval a pripravil].“ (Efezským 2:10, z angl. AMPC)


Ako veriacemu kresťanovi ti Boh pripravil cestu, tvoju životnú dráhu, po ktorej by si mal kráčať. V tvojom živote pôsobí určité predurčenie. Zamysli sa na chvíľu nad tým, čo sme čítali v úvodnom verši. Aké je to vznešené: Boli sme stvorení v Ježišovi Kristovi, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh vopred naplánoval, a chodili po cestách, ktoré vopred pripravil.

To jednoducho znamená, že tvoj život je nastavený na určité smerovanie. Nie si tu náhodou. Niektorí ľudia idú po inej ceste, než im Boh pripravil. Žijú v nesprávnom dome, v nesprávnom meste, chodili do nesprávnej školy, majú nesprávnych priateľov. Niektorí majú nesprávne zamestnanie alebo podnikanie, nesprávnych spoločníkov a nachádzajú sa v nesprávnych životných vzťahoch. Neuvedomujú si, že Boh má pre nich pripravenú špeciálnu cestu, a tak sa namáhajú a zápasia so životom.

No každý človek má určitú cestu, po ktorej má ísť – a keď o tom nevieš, myslel by si si, že život sa žije len tak náhodne, impulzívne. Napríklad, možno si sa po skončení štúdia na vysokej škole rozhodol pokračovať na vyšší stupeň štúdia. Otázkou je, prečo?

Možno preto, že to chceli tvoji rodičia, možno sa ti jednoducho páčila myšlienka získať ďalší titul, alebo si videl, že sa na to dali tvoji priatelia, tak si sa rozhodol pridať. Ale spýtal si sa niekedy Boha, či to bolo v súlade s Jeho plánom a zámerom pre tvoj život?

Väčšina ľudí sa nikdy neobťažuje zistiť Boží plán pre svoj život, nehovoriac o tom, aby sa postarali o jeho naplnenie. Ale toto je tá najväčšia vec v tvojom živote – objaviť Boží plán pre teba a naplniť ho. Buď múdry a vedz, že sa potrebuješ s Bohom rozprávať o tom, čo by si mal robiť, akým smerom by si sa mal uberať, pretože všetko, čo Boh chce, aby si v živote dosiahol, bolo vopred určené.

Ak chceš od Boha to najlepšie, ak chceš žiť v Jeho dokonalej vôli, potrebuješ kráčať po ceste, ktorú pre teba pripravil – a to je cesta spravodlivosti, slávy, veľkosti a nekončiacich víťazstiev. Sláva Bohu!
Vyznanie


Vo mne, v mojom živote pôsobí predurčenie. Boh má pre môj život cieľ, pretože ma vedie svojím Duchom po cestách, ktoré pre mňa vopred pripravil. Všetko, čo budem kedy potrebovať na naplnenie čohokoľvek, k čomu ma Boh povolal, mám v hodnej miere k dispozícii. Vedie ma po cestách úspechu, víťazstva a nekončiacej prosperity, v mene Ježiš. Amen!


ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM: Rímskym 8:29-30; Rímskym 12:2; Efezským 1:11

1.ročný Biblický plán: Lukáš 17:1-19 a 1.Samuel 3 – 7

2.ročný Biblický plán: Rímskym 12:1-8 a Žalmy 119:145-160