Čítanie z dňa:  18.05.2012
  Pastor Anita   

Trénuj sa v Božej láske

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme do¬stali (Rimanom 5:5).


Ako nám naznačuje uvedený verš, láska Boha sa už nachádza v tvojom duchu, ale musíš sa v nej neustále precvičovať. Žiadna kultúra ani žiadny zákon nie je proti láske, lebo každý chce byť milovaný; aj vrátane tých najväčších kriminálnikov. Ale na to, aby si prijal lásku, musíš najskôr lásku preukázať. Motivovaný svojou láskou k ľudstvu dal Boh za nás svojho Syna (Ján 3:16). Rovnakým spôsobom musí byť láska motiváciou vo všetkom, čo robíš.

Bez lásky nemôžeš ovplyvniť svoje okolie, ani urobiť niečo dôležité pre Ježiša. Ak nie si poháňaný Božou láskou, tak potom nebudeš efektívny v privádzaní iných ku Kristovi. Prečítaj si inšpirujúce slová apoštola v 2. Korintským 5:14-15: „Veď nás ženie Kristova láska; nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.“

Božia láska ťa bude motivovať k hlásaniu evanjelia všade tam, kde si a pred kýmkoľvek sa nachádzaš, bez ohľadu na to, aké postavenie títo ľudia majú. V Skutkoch 8:28 – 39 sa hovorí o tom, ako Božia láska prinútila Filipa kázať evanjelium etiópskemu eunuchovi. Vďaka Bohu, že tak urobil; ktovie, možno by trvalo ešte veľmi dlho, kým by sa evanjelium dostalo do Afriky. Kvôli láske pôjdeš tú najdlhšiu vzdialenosť, obetuješ to najlepšie a dáš celého seba pre ostatných, aby prijali evanjelium.

Pripomeň si, čo sme čítali v 2.Korintským 5:14 – 15; nemal by si viac žiť pre seba, ale pre Krista. Jeho láska by ťa mala donútiť urobiť to, čo je potrebné k šíreniu evanjelia. Odmietni byť ticho ohľadom svojej viery. Dôvodom, prečo niektorí kresťania žijú a pracujú medzi neveriacimi, no netúžia ich získať pre Krista je to, že sa necvičia v Božej láske. Ostaň zanietený pre evanjelium; nech je tvojou najväčšou vášňou a horiacou túžbou šírenie evanjelia do všetkých oblastí.
Vyznanie


Láska Božia sa dnes vylieva zo mňa do môjho okolia; som hlboko zakorenený a bezpečne založený v Jeho láske, nebojácne a s istotou oznamujem evanjelium všade tam, kde som, pretože potreba a nutnosť hlásať Kristovu lásku je na mne.


Rozšírené štúdium: Efezským 5:1 – 2; 1. Ján 3:16 – 17

1 – ročný plán: Ján 8:31 – 47; 1. Kráľov 22

2 – ročný plán: 1. Korintským 10:14 – 21; Príslovia 14