Čítanie z dňa:  18.07.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

PREMÔŽ SÁM SEBA

Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? (Marek 8:36 – 37).


Naprieč históriou existovali stovky dobre známych lídrov, ktorí si dokázali podmaniť iných ľudí. Celý svet bol podriadený týmto vladárom; inými slovami mali všetko pod svojou krutovládou. Niektorí ľudia zašli tak ďaleko až ich poctili a posadili do triedy Boha. Ježiš však povedal „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? (Marek 8:36 – 37).

Nikdy nebuď pyšný na vlastnú schopnosť premôcť, alebo dominovať iným ľuďom; miesto toho sa nauč používať túto autoritu nad sebou. Doby sám seba! Vtedy skutočne zvíťazíš: keď dokážeš povedať sám sebe „Urobím a poviem iba tú správnu vec“ ostaň pri tom.

Keď máš pod kontrolou svoje slová a skutky, ostávaš vedome podriadený Božiemu Slovu, až vtedy sa z teba stane pravý úspech. Keď dokážeš povedať sám seba „Nič nečisté nevyjde von zo mňa“ a vedome sa postaráš o taký životný štýl cez Slovo, tadiaľ vedie cesta víťazstva.

Odmietni urobiť zo seba ventil pre satanické prejavy ako je hnev, nenávisť, horkosť, žiarlivosť a závisť. Postaraj sa nech každý okolo teba vidí a prežíva len požehnanie, milosť a súcit Ježiša. Rozhodni sa, aby len Jeho láska a dielo spravodlivosti sa šírili cez teba ďalej do sveta.
MODLITBA


Blahoslavený Otec, ďakujem za požehnanie a privilégium prijať tvoje Slovo. Moja myseľ zostáva na tvojom Slove; Duch prvotriednosti pracuje vo mne, aby dostal do môjho života disciplínu a stabilitu a tak som prinášal ovocie spravodlivosti a zjavil tvoju lásku, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:25 – 27; Príslovia 25:28 (štúdijná Biblia); Príslovia 16:32

1.ročný Biblický plán: Skutky 25:13 – 26:1 & Žalm 11 – 16

2.ročný Biblický plán: Galatským 5:13 – 19 & Izaiáš 38