Čítanie z dňa:  18.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ŽIVOT NEMUSÍ BYŤ NAMÁHAVÝ

Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal (1.Mojžišova 2:2).


Prečítaj si príbeh stvorenia v knihe Genezis: Potom ako Boh videl, že všetko čo stvoril bolo veľmi dobré, príjemné a dokonalé v každom smere, ukončil svoju prácu a na siedmy deň si odpočinul. Ten siedmy deň bol pre človeka jeho prvý. Keď sa človek zobudil našiel všetko pripravené. Nečakala na neho žiadna namáhavá práca, okrem potešenia zo všetkého stvorenstva, z toho vyplývajúcej starostlivosti a tiež aj ocenenie Stvoriteľa. To bol odtieň šabatu heb. שַׁבָּת‎ a odpočínku pre Božích ľudí. Ty si sa narodil do Jeho odpočínku (Židom 4:9 – 10).

Niektorí ľudia zažívajú vo svojom živote večnú námahu. Len ťažko dosiahnu cieľ bez roztržky s diablom. Zakaždým bojujú, aby si dokázali preraziť cestu v živote, modlia a postia sa deň po dni a vyháňajú všetkých možných diablov. Takto vyzerá ich zážitok od detstva až po dospelosť. Museli bojovať intenzívne „duchovné bitky“ predtým ako boli prijatí na univerzitu. Keď prišiel čas skúšok a písania dizertačnej práce, celá situácia vypadala rovnako náročne a tak museli zápasiť v rovnakých bitkách. Získať prácu po škole bol ten istý príbeh. Nájdenie manželky / manžela a vychovanie detí nebolo o nič iné. Ich životy sa ocitli v jednom nekonečnom klbku utrpenia a ťažkostí. Niečo tu nie je v poriadku.

Ak si znovuzrodený a naplnený Duchom Svätým, mal by si žiť životom nekončiacej radosti a odpočínku, kde hromadíš úspech za úspechom skrz moc Ducha Svätého. Ak však nevieš ako si privlastniť a tešiť sa zo svojho božského dedičstva v Kristovi, pravdepodobne budeš mať „život ustavičných vojen a bitiek“ ako tie čo sme opísali pred chvíľou. Odmietni taký druh života.

Objími život bez stresu v Kristovi. V Matúšovi 11:28 povedal „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!.“ Prišiel si k Nemu pri spáse a On ti už poskytol odpočínok: „Lebo každý, kto vošiel do Jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej“ (Židom 4:10). Takáto je realita tvojho života.

Pán Ježiš neporazil diabla preto, aby nás stále nechal „bojovať“ a namáhať sa počas našej púte životom. Jeho sprostredkovaná obeta v našom mene ako aj dielo víťazstva, bolo úplne kompletné. Tak zmeň spôsob svojho myslenia tam kde je to nevyhnutné a akceptuj dnes Jeho Slovo. Príjmi život radosti, pokoja a slávy akú ti udelil.
VYZNANIE


Pán urobil môj život jednoduchým, skvelým a napínavým. V Kristovi žijem bez stresu. Dorazil som do Božieho odpočínku a tak sa teším zo života radosti a pokoja s prosperitou! Chválme Hospodina.


Rozšírené štúdium: Matúš 11:28 – 30; Židom 4:9 – 10

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 3 & Žalm 109 – 112

2.ročný Biblický plán: Filipským 4:8 – 13 & Jeremiáš 3