Čítanie z dňa:  18.11.2022
  Pastor Chris   

POSLEDNÉ ČASY

„Predovšetkým ti chcem pripomenúť, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú robiť všetko zlé, na čo si len pomyslia, a budú sa vysmievať pravde. Takto budú argumentovať: Ježiš predsa sľúbil, že sa vráti, nie? Tak kde je? Nikdy nepríde…“ (2. Petrov 3:3 – 4, z angl. TLB)


Nezriedka sa stáva, že sa ľudia posmievajú zmienke o „posledných časoch“. Pochybujú o dôveryhodnosti tohto pojmu, pretože sa im zdá, že o ňom počúvajú už pridlho. Na to, aby si pochopil, čo Biblia o posledných časoch hovorí, si potrebuješ najprv uvedomiť, že tento termín má v proroctvách niekoľko uplatnení. Po druhé, potrebuješ vedieť, koho prorok či daný pisateľ vlastne oslovuje.

Napríklad, apoštol Peter pri oslovení Židov použil túto frázu celkom presne, pretože sa nezaoberal poslednými dňami Cirkvi, ale Izraela. Oni sa totiž nachádzali v posledných časoch, hoci si neuvedomovali, ako blízko sú. Niekto sa možno začuduje: „Ale Peter to vyhlásil takmer pred dvetisíc rokmi. Tak ako blízko boli?“

Blížil sa koniec ich kalendára. V Danielovom prorockom spise sa uvádza, že pre Izrael bolo vymeraných 70 týždňov, ktoré mali viesť k nastoleniu tisícročnej vlády Mesiáša. Boh sa držal ich kalendára až do chvíle, keď bol Mesiáš v 69. týždni vyťatý zo sveta.

Medzi 69. a 70. týždňom tak nastal vek Cirkvi. Peter teda správne oznámil Izraelitom, že sa nachádzajú v posledných časoch, pretože už boli v 69. týždni.

Dnes sa nielen Izrael nachádza v tomto záverečnom období, ale aj vek Cirkvi sa završuje. Žijeme v období, ktoré sa považuje za najzúrivejšiu časť vojny vekov. My sme však na tieto časy boli vycvičení a vybavení, a tak vedieme veľký útok proti silám temnoty, keď mužov a ženy v každom národe pripravujeme na skorý návrat nášho Pána a Majstra.

Určite sa aj ty zapoj do tohto veľkého diela a získavaj ľudí pre Krista. Pripravuj sa: „Uvedomte si predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.‘ Peter mu povedal: ‚Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám alebo aj všetkým?‘ Pán mu odpovedal: ‚Kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdivo vám hovorím: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si ten sluha vo svojom srdci povedal: ‚Môj pán mešká a nechodí,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Rozpoltí ho a dá mu podiel s nevernými.“ (Lukáš 12:39 – 46)
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že si si ma vybral za svoju nádobu, aby som v týchto posledných časoch prinášal evanjelium všetkým v mojom okolí. Pomazal si ma, aby som vyslobodzoval ľudí z otroctva a preniesol ich do slávnej slobody Božích detí. Tvoj vzácny Duch ma vedie, aby som konal veľké činy pri upevňovaní Tvojho kráľovstva a spravodlivosti v srdciach ľudí, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1. Ján 2:18, Efezským 5:15 – 16, Filipským 4:5

1.ročný Biblický plán: Jakuba 1 a Ezechiel 17 – 19

2.ročný Biblický plán: 1.Jánov 4:1-4 a Daniel 1- 2