Čítanie z dňa:  19.03.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

OSTAŇ NA VRCHOLE

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! (Ján 10:10).


Boh chce aby si mal život a radoval sa z neho. Každý jeden deň by mal predstavovať radosť, vzrušunie a blaženosť. Nevzdaj sa tohto za nič na svete. Nevenuj ani jeden zo svojich dní smútku, starostiam či diablovi. Je to rozhodnutie aké musíš jednoducho urobiť.

2.Korintským 2:14 uvádza „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.“ Všimni si ako hovorí „ … všade … na každom mieste“ Taký je Boží sen pre teba. Hospodin chce aby si bol na vrchole, vyhrával a kraľoval v živote každý deň a popri tom ako prekvitáš v požehnaniach.

Ľudia ktorí argumentujú, že v skutočnosti nemôžeme byť stále plní radosti prípadne ako je život plný vzostupov a pádov, vskutočnosti nepoznajú Boha ani kvalitu života akú nám On dal. Biblia sa zmieňuje ako je zem naplnená Pánovou dobrotou (Žalm 33:5). Aleluja! Nezáleží čo sa objaví v tvojom dni; ak vlny besnejú, ostaň na vrchole! Ak vlny stúpajú ešte vyššie, vystúp nad ne!

Ty nie si obeť v tomto živote, ale víťaz v Kristovi Ježišovi. 1.Ján 4:4 hovorí „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ Nič ťa nedokáže zložiť. Jakub 1:2 rozpráva ako máme počítať za všetku radosť keď prechádzame cez rozličné testy; prečo je tomu tak? Pretože v Kristovi si sa stal triumfálny! Sedíš s Ním na mieste dominancie a moci odkiaľ kontroluješ okolnosti života pre svoju výhodu.

Preto nezávisle od okolností, každý deň ostaň plný radosti. Buď jedine závislý na tom Väčšom ktorý žije v tvojom vnútry a odmietni sa nechať vyviesť z koľají tým čo sa deje vôkol teba. Nažívaj vyšším životom v Kristovi. Aleluja!
VYZNANIE


Drahý Otče, ďakujem za Tvoje večné a neomylné Slovo, ktoré vo mne pracuje a spôsobuje že zakaždým triumfujem! Žijem nezávisle od okolností, vždy mám veci pod kontrolou, vychutnávam si vyšší a nadprirodzený život v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Jakub 1:22; 2.Korintským 3:5; Ján 10:10 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Lukáš 2:21 – 52; Deuteronomium 13 – 15

2.ročný Biblický plán: Rímskym 1:1 – 12; Žalm 85 – 86