Čítanie z dňa:  19.04.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

„VYPNI PRÍVOD“

Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom (Kolosenským 3:5 Roháčkov).


Vysvetlenie Ducha cez apoštola Pavla v hornom verši je celkom zaujmavé. Po prvé ukazuje ako nie si pozenmská bytosť. Jediné „údy“ alebo časť tvojej osobnosti ktorá ostáva pozemská je samotné fyzické telo; ono je inštrumentom pre fungovanie na zemi. V podstate si duchovná bytosť. Tým pádom dokážeš kontrolovať svoje telo.

Dobre si všimni slovo „mŕtvite“ z úvodného verša. Pôvodný preklad vychádza z grécke slova „nekroō“ odkiaľ máme pojem „nekróza.“ Jedná sa o mŕtve telesné tkanivo, ktoré vzniká ak krv prestane prúdiť do tkaniva. Napríklad, ak nastane problém s prísunom krvi do končatiny, tkanivo odumrie. Čo sa nám tu snaží Duch povedať?

Znamená to, že máš „vypnúť / zavrieť / odstaviť“ prívod, tú samotnú vec čo kŕmi zlo a nezdravé túžby číhajúce v tvojich údoch – sexuálne neresti, nečistotu, telesný apetít, nenásytnosť, chamtivosť a podobne! Vieš ich umŕtviť a vystaviť smrti prerušením prívodu; potrebuješ ich „otupiť“ a zbaviť sily kontrolovať tvoj život. Je na tvojej zodpovednosti takto konať.

Ak existujú nevhodné návyky, ktoré by si rád zastavil, prípadne veci aké Písmo pre kresťana výslovne odsudzuje a chceš ich kompletne odstrániť zo svojho života, jednoducho urob čo hovorí Biblia: odstrihni prísun od myšlienkového pochodu. Nekŕm ich svojimi myšlienkami! Môže sa jednať o video, knihu, web stránku alebo nejaký televízny program; odmietni dovoliť týmto veciam mať ďaľší vplyv na teba.

Ak prestaneš napájať svoje telo, zlé túžby nebudú mať u teba miesto. Uvidíš ako sa zmení tvoje správanie. Kresťanstvo musí byť praktizované. Biblia nám hovorí s čím mánme sýtiť naše mysle. Filipským 4:8 uvádza „Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!“ Preto vedome odvráť svoju myseľ od nezdravých myšlienok a upriam svoje zameranie na Krista, Jeho Slovo, Jeho lásku, dobrotu, milosti a zľutovanie. Aleluja!
VYZNANIE


Mocou Ducha mŕtvim prázdne, bezvýznamné a neproduktívne myšlienky. Používam svoju myseľ na vyobrazenie nádherného a víťazného života v Kristovi do akého som povolaný. Amen.


Rozšírené štúdium: Filipským 4:8 (študijná Biblia); Rímskym 12:2

1.ročný Biblický plán: Lukáš 17:20 – 18:1 – 14 & 1.Samuelova 8 – 10

2.ročný Biblický plán: Rímskym 12:9 – 21 & Žalm 119:161 – 176