Čítanie z dňa:  19.07.2017
  Pastor Chris   

AK VERÍŠ VŠETKY VECI SÚ MOŽNÉ

Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! (Marek 9:23).


V Markovom evanjeliu kapitola 9 čítame o bezradnom mužovi ktorý prišiel za Ježišom. Jeho syna premohol epileptický duch. Muž v tom zúfalom stave súrne hľadal pomoc a tak povedal Učteľovi „A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami!“ (Marej 9:22).

Možno sa aj ty dnes nachádzaš v podobnom stave, alebo si úplne zmätený z toho čo urobiť. Dokonca môžeš rovnako prosiť Boha ako ten muž v Biblii, pýtajúc sa Ho aby niečo spravil a zľutoval sa nad tebou. Chcem ti povedať jedno: Rozjasni sa! Všimni si odpoveď Učiteľa: „ … Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ (Marek 9:23). Aká úžasná správa pre toho frustrovaného a zúfalého otca, ktorý zašiel všade kde bolo možné len aby našiel pomoc!

Všímaj si ako sa Ježiš vôbec nepýtal na to ako dlho trval problém, aký vážny bol stav alebo koľko bolo treba zaplatiť! Jediné čo povedal bolo „Ak dokážeš uveriť, všetky veci sú možné tomu kto verí.“

Môžeš ty dnes uveriť tomu, že v Kristovi si sa stal kompletný (ucelený)? Môžeš uveriť tomu ako ti On udelil všetko potrebné pre život a zbožnosť? O tom hovorí Slovo: všetky veci sú tvoje (1. Korintským 3:21). Uver a následne začni podľa toho aj konať. Veriť neznamená očakávať ako sa niečo prihodí niekedy v budúcnosti: to sa nazýva nádej. Veriť znamená činiť svoju vieru; uveď svoju vlastnú vieru do činnosti hneď teraz. Uveriť je sloveso vychádzajúce od podstatného mena viera.

Tá situácia v ktorej sa teraz nachádzaš, nie je Božím súdom. Uver a potvrď ako nastane zmena. Potvrď ako sa všetky veci menia pre tvoje dobro, podobne ako je uvedené v Rímskym 8:28 ang KJV „A my vieme, že všetky veci spoločne pracujú pre dobro tých, ktorí milujú Boha, pre tých čo sú povolaní podľa Jeho (Božieho) účeľu.“
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem za dnešné povstanie viery v mojom srdci ako aj za požehnané uistenie, ktoré prichádza v Tvojom neomylnom Slove. S mojou vierou dokážem osloviť a oceňujem všetko to čo máš dnes pre mňa pripravené. Kráčam v zdraví, víťazstve a Tvojich nadprirodzených požehnaniach, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 18:27; Marek 11:24; 1. Korintským 3:21

1.ročný Biblický plán: Skutky 26:2 – 18; Žalm 17 – 18

2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:37 – 48; Józue 15