Čítanie z dňa:  19.08.2018
  Pastor Chris   

STVORENÝ PRE VEĽKÉ DIELO

Lebo my sme Božie (vlastnoručné) dielo (Jeho majstrovská zručnosť), pretvorení v Kristovi Ježišovi, [narodení nanovo] aby sme mohli urobiť tie dobré skutky, aké Boh predurčil (naplánoval dopredu) pre nás [kráčajúc po cestách ktoré On v predstihu priprival], aby sme v nich chodili [žili dobrý život čo On vopred usporiadal a pripravil pre nás žiť] (Efezským 2:10 ang AMPC).


Vedel si ako napríklad iPhone je výsledok ľudskej práce alebo produkt od firmy Apple Inc., ty si šikovnosť alebo produkt Boha? Zamysly sa o tom na malý moment: ty si Boží produkt; On ťa urobil. Boh má svoju nálepku na tebe a On nemohol predsa stvoriť niečo nedokonalé. Znamená to teda, že ty si perfektný; si excelentný vo všetkých smeroch.

Boh ťa nestvoril pre chorobu, chudobu ani preto aby si bol nikto; miesto toho ťa On sformoval pre dobré dielo a dobrý život. Prečítaj si opäť náš úvodný verš: „Lebo my sme Božie (vlastnoručné) dielo (Jeho majstrovská zručnosť), pretvorení v Kristovi Ježišovi, [narodení nanovo] aby sme mohli urobiť tie dobré skutky, aké Boh predurčil (naplánoval dopredu) pre nás [kráčajúc po cestách ktoré On v predstihu priprival], aby sme v nich kráčali [žili dobrý život čo On vopred usporiadal a pripravil pre nás žiť].“

Na tomto svete sa nenachádzaš len tak náhodou; Boh má plán pre tvoj život a ten spočíva v tom aby sa tvoj život stal nekončiacim prívalom skutkov čo Jeho dokážu potešiť – tým dielo viery a spravodlivosti. O tom je tvoj život. Ty si jedinečný; zostrojený pre excelentnosť; ty si úspech!

A preto tak vo svojom susedstve, domácnosti, pracovisku, škole – kdekoľvek sa nájdeš – manifestuj Božiu slávu! Káž evanjelium s odvahou. Uzdravuj chorých, vyháňaj démonov, očisti malomocných a vzkries mŕtvych! Ty si dnes nositeľ a žiara Jeho slávy, ikona Jeho spravodlivosti a automat Jeho mnohonásobnej múdrosti a milosti. Aleluja!
VYZNANIE


Kráčam na predurčených chodníkoch, manifestujúc Božiu slávu; som úspech. Môj život je na slávu Boha a ja produkujem a vyjadrujem Jeho spravodlivosť vo všetkom čo činím, robím Mu potešenie vo všetkých veciach, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 10:38; Ján 14: 12; Títov 2:13 – 14

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 4 & Žalm 113 – 116

2.ročný Biblický plán: Filipským 4:14 – 23 & Jeremiáš 4