Čítanie z dňa:  19.09.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

STABILIZUJ SA NA TOM NAJVYŠŠOM STUPNI VIERY

Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom (Júdov 1:20).


Existuje veľký rozdiel medzi hore uvedeným veršom a tým čo povedal Pavol v 1. Korintským 14:4 „Kto jazykom hovorí, seba buduje, ...“ Slovo „budovať“ ako je uvedené v 1. Korintským 14:4 znamená budovať seba smerom nahor; tiež to znamená nabudiť či dobiť seba. Avšak o čom hovorí Júdov list je prirovnané k budovaniu super štruktúry – hovorí „ … vzdelávajte* sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom“ (Júdov 1:20). * ang KJV preklad doslova uvádza stavajte na svojej najsvätejšej viere ...

Grécke slovo preložené „stavať“ je „epoikodomeō“ a to znamená budovať na niečom čo aktuálne existuje. Preto Júda cez Ducha Svätého hovorí o budovaní super veľkej štruktúry zakladajúcej sa na niečom čo už existuje respektíve funguje. Keď hovorí o budovaní seba (dobíjaní sa) v tej najsvätejšej viere, potom to znamená, že najsvätejšia viera na akú odkazuje už pracuje.

Tá „najsvätejšia viera“ je vlastne označená ako tvoja najvyššia forma viery; tvoja najviac posvätná viera; najvyšší stupeň viery aký si získal za celý ten čas. Hovorí buduj na tom čo už máš hovorením v jazykoch; neklesaj pod tú úroveň (žrď). Z času na čas zažívame vieru na rôznych úrovniach. Niekedy zažívame veľmi vysoký stupeň viery a inokedy zas naša viera akoby klesla nižšie ako býva obyčajne.

Avšak častým hovorením v jazykoch sa buduješ na tom najvyššom stupni viery, aký si získal a ten sa stáva akoby orientačným bodom (ryskou).Druhý krát sa ten najvyšší stupeň viery stane tvojim najnižšším bodom viery. Potom funguješ z toho bodu a dostaneš sa do ďaľšieho vyššieho stupňa viery kde pokračuješ s budovaním a proces sa opakuje.

Ide o jeden z dôvodov prečo kladieme dôraz na hovorenie v jazykoch. Pritom ako prijímšas Božie Slovo, tvoja viera dorazí k určitému vrcholu, ale ty buduješ na tom bode. Stabilizuj sa na samotnom vrchole viery cez modlitbu v jazykoch. V tej výškovej hladine nepriazeň, výzvy ani problémy nepredstavujú nebezpečenstvo pre teba. Povstal si ponad všetko negatívne. Urob tak a sleduj ako tvoj život pozoruhodne narastá.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium nebeského slovníka aký si mne dal na budovanie na mojom najvyššom stupni viery. Môja viera je víťazstvo čo prekonáva svet! Ako sa modlím v jazykoch, stúpam na krídlach orla, vyššie vo víťazstve nad výzvami a nepriateľom, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1. Korintským 14:2 & 4; Rímskym 10:17

1.ročný Biblický plán: Galatským 3:26 – 4:1 -20; Izaiáš 1 – 2

2.ročný Biblický plán: Lukáš 23:34 – 43; 2. Samuel 11 - 12