Čítanie z dňa:  19.09.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

MAJ VEDOMIE SVOJHO ŽIVOTA V KRISTOVI

V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1.Jánov 4:17).


Keď v hornom verší čítaš „... aký je On, takí sme aj my v tomto svete“ nehovorí o nás v zmysle podobať sa Ježišovi v stave pred Jeho smrťou. Dôraz je skôr kladený na vzkrieseného Ježiša s večným životom. Teraz máme s Ním rovnaký život. Biblia uvádza „Kto má Syna, má život ...“ (1.Jánov 5:12). Ak máš Ježiša, potom máš večný život – Boží život; nejedná sa o biologický život s akým si sa narodil svojim rodičom.

Veď preto Ježiš povedal „ ... Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie“ (Ján 3:3). Keď hovoril o tom ako tvoj biologický život nemôže uzrieť kráľovstvo Božie, nenarážal len o príchode do neba; Ježiš rozprával o realite Božieho kráľovstva; prevaha Boha vo svete; život a charakter Boha zažívaný na tomto svete.

Ako znovuzrodený zažívaš kráľovstvo Božie teraz v súčasnom živote; stane sa tvojim každodenným zážitkom. O tom je kresťanstvo. Kristus je doslova živý v tebe; ty si neoddeliteľne jeden s Ním. 1.Korintským 6:17 uvádza „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“

Byť v jednom duchu zmiešaný s Pánom ako môžeš ostať znepokojený z vírusov, baktérií a čohokoľvek čo pustoší svet? Ján preto chce, aby si poznal čo skutočne máš. Hovorí „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch …” (1.Ján 5:13).

Keď pochopíš kto si v Kristovi, uvedomíš si ako je nemožné pre teba ochorieť. Keď raz rozoznáš a staneš sa uvedomelý svojho života v Kristovi, na tomto svete sa nemáš čoho báť, pretože ťa nič nezničí. Aký život nám Hospodin len dal! Aleluja!
VYZNANIE


Patrí mi obdivuhodný, neporušiteľný, nepominuteľný, zázračný život Boha. Som prirodružený k Božiemu druhu! Samotná esencia božstva pracuje vo mne a tento božský život prechádza cez moje bytie, odpudzuje chorobu, nemoc, infekciu, smrť, chudobu a všetko čo nesúhlasí s ustanovením Kristovho evanjelia. Nič prichádzajúce zo sveta ma nepremôže, nezničí a nedobyje. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:11 – 13; 1.Korintským 15:47 – 49

1.ročný Biblický plán: Galatským 3:26 – 4:1 – 20 & Izaiáš 1 – 2

2.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 4:9 – 16 & Jeremiáš 37