Čítanie z dňa:  2.05.2015
  Pastor Chris   

Buď citlivý na čas zmeny

Potom im povedal: Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojím Bohom, boli tvoje slová vyslyšané… (Daniel 10: 12).


Niekedy jednoducho vo svojom duchu vieš, že potrebuješ vo svojom živote niečo zmeniť a ak nevyužiješ túto intuíciu, tak by si mohol prepásť vhodný okamžik. Keď poznáš vo vnútri, že prišiel čas na zmenu alebo na to, aby sa niečo stalo, neber to naľahko; začni sa za to modliť a ak po nejakom čase stále nevidíš vytúžený výsledok, pridaj k tomu pôst. Ak sa po krátkom čase stále nič nestane, pokračuj v modlitbe a pôste, pretože zdržanie by mohlo byť od satana.

Toto sa stalo Danielovi, keď sa modlil za vyslobodenie Božieho ľudu. Čítal v knihe Jeremiáša, že oslobodenie Izraela nastane po sedemdesiatich rokoch vyhnanstva, takže vedel, že nastal ten čas a začal sa modliť. Ale knieža Perzského kráľovstva zadržiaval anjela, ktorý prinášal Danielovi posolstvo. Daniel sa jednako len verne modlil.

Po dvadsiatich dvoch dňoch anjel Pánov napokon prišiel s odpoveďou a vysvetlil, čo sa stalo (čítaj Daniel 10: 13 - 14). Boží anjel, ktorý bol poslaný k Danielovi, čelil odporu v duchovnej oblasti, až pokiaľ mu Michael, jeden z hlavných anjelov, neprišiel na pomoc.

Možno vnímaš, že je čas na zmenu v tvojej rodine, podnikaní, štúdiu, financiách, zdraví alebo službe. Venuj sa tomu; posti sa a modli sa! Na druhej strane možno vnímaš, že existuje určitá úroveň pôsobenia Božieho Ducha, ktorá by mala fungovať v tvojom živote, ale nezažívaš to; venuj tomu pozornosť. Modli sa za to a posti sa, pretože ak to nebudeš robiť, môžeš prepásť správne načasovanie, rovnako ako vhodnú príležitosť. Takže podobne ako Daniel obráť svoju tvár: „… k Pánu Bohu, aby som ho hľadal v modlitbe a prosbe, s pôstom …“ (Daniel 9: 3 - 4 rozšírený anglický preklad).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova v mojom živote a za moc Tvojho Ducha! Som vždy citlivý na vedenie a na podnety Tvojho Ducha a som si vedomý moci Tvojej múdrosti, ktorá je vo mne, aby som žil v súlade s Tvojou dokonalou vôľou. Ďakujem Ti, že robíš môj život tak slávny, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené čítanie: Rimanom 12:12; 2.Mojžišova 3:19

1-ročný plán: Lukáš 24:36-53; 2.Samuelova 12-14

2-ročný plán: Marek 7:1-13; 4.Mojžišova 5