Čítanie z dňa:  2.06.2021
  Pastor Chris   

NEMAJ STRACH LEN VER BOŽIEMU SLOVU

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia ... na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví (Marek 16:17-18).


V poslednom roku, možno viac ako kedykoľvek v histórii tejto generácie, sme videli intenzívne trápenie sa národov čo malo za následok povstanie obrovského strachu v mnohých ľuďoch. Dokonca aj medzi kresťanmi sa našli predstavitelia cirkví, ktorí zašli tak ďaleko ako vyvesenie tabúľ s oznanom, že ich zhromaždenia sa zatvárajú pričom dôvodom mal byť strach.

Avšak takéto počínanie je v nesúlade so službou Ježiša Krista v ktorého sme uverili. Ako môže kresťan – o ktorom Biblia hovorí, že je soľou zeme a svetlom sveta, pomazaný Duchom Svätým a je Božia nádoba – mať strach?

Ježiš vyzdvihol znamenia podľa ktorých je možné identifikovať tých, ktorí v Neho veria pričom časť z toho sme čítali v úvode. Žiaden človek, ktorý skutočne verí v Ježiša sa nebude báť akejkoľvek choroby či infekcie. V Lukášovi 10:19 povedal „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“

Tvoja reakcia na veci odohrávajúce sa v dnešnom svete ukazuje či skutočne veríš alebo neveríš v Ježiša. Práve tlaky života naozaj preukážu aké je tvoje ozajstné presvedčenie. Ak sa ako kresťan „bojíš“ choroby a infekcie v akého Boha si potom uveril? Zaiste nie toho istého Boha akého poznali a o ktorom rozprávali Abrahám, Izák Jákob, proroci i apoštoli.

Dlhé roky kladiem ruky na chorých a niektorí z nich majú tie najzávažnejšie choroby na svete; vysoko infekčné choroby. Ja si neviem čo i len predstaviť mať strach z chytenia infekcie, pretože ide o rovnakú službu Ježiša, život a moc Ducha Svätého. Patrí nám božský život, ktorý je „neinfikovateľný“ a odolný pred každou chorobou i nemocou. Zober Božie Slovo vážne; študuj ho, uver mu a ži podľa neho.
VYZNANIE


Som vyslaný ako riešenie k problémom sveta a tak napĺňam moju službu. Som účastný na božskej prirodzenosti. Dobre si uvedomujem ako mám moc nad chorobu, nemocou a infekciami, uzdravujem z nich ľudí a žijem nad každou chorobou. To je moja realita. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Marek 16:17-18; Žalm 82:5-6; Ján 14:1

1.ročný Biblický plán: Ján 17:1-26 a 1.Kronická 9 - 10

2. ročný Biblický plán: Marek 14:43 - 52 a 4.Mojžišova 36