Čítanie z dňa:  2.08.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NIE Z TOHTO SVETA

Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať - ako by ste ešte vo svete žili - predpismi? (Kolosenským 2:20).


Niektorí kresťania si neuvedomujú to, že teraz sa nachádzajú v Božom kráľovstve. Žijú akoby ešte boli vo svete. Ich skutky a reakcie, myšlienky, slová a odpovede sa podobajú ľuďom sveta. Miesto kráčania vo viere chodia podľa zmyslových pocitov; to značí život riadený podľa fyzického vnímania. O tom však nie je život kresťana. My žijeme v duchovnom kráľovstve kde sa viera stala našim životným štýlom.

Odkedy už nie si z tohto sveta, Boh očakáva od teba žiť nad svetom. Ježiš povedal v Jánovi 15:19 „Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, ...“ Nebuďme prekvapení keď Duch cez apoštola Pavla upozorňoval „Prečo ešte stále žijete ako vo svete, keď už žijete v Kristovi, v Duchu?“ Neskôr v Galatským 5:25 nám hovorí ako máme kráčať v Duchu, lebo žijeme v Duchu.

Teraz ako znovuzrodený žiješ súčasne v dvoch svetoch: fyzickom svete a tom duchovnom. Potrebuješ byť uvedomelý o duchovnej sfére do akej si sa narodil a pôsobíš v nej. Prežívaj život neba tu na zemi, lebo ty si obyvateľ neba. Tvoje uvažovanie, odpovede na okolnosti a náhľad na život musia vychádzať z nebeskej perspektívy, podľa stanoviska Slova. Tvoje rozjímanie by sa malo odlišovať od prirodzeného človeka.

Ty nažívaš v duchovnom kráľovstve s duchovnými princípmi. Musíš mať takéto vedomie. Keď to pochopíš, začneš sa tešiť akonáhle čelíš výzvam či krízam, lebo máš istotu ako sa všetko obráti na tvoje dobro. Je to mu tak, lebo v našom kráľovstve vieme len ako víťaziť a postupovať zo slávy na slávu. Dominujeme tomuto fyzickému svetu s princípami nášho nebeského Kráľovstva. Aleluja!
VYZNANIE


Vďaka patrí Hospodinovi, ktorý ma preniesol z domény temnoty do kráľovstva Jeho milovaného Syna. V Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie! On je moje miesto – miesto odpočínku, zdravia, bohatstva, bezpečia i pokoja s prosperitou. V mojom svete robím vplyv na základe princípov Božieho úžasného kráľovstva do ktorého patrím, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1. Korintským 3:3; 2. Korintským 5:7; Rímskym 9:8; Kolosenským 1:12 – 13

1.ročný Biblický plán: Rímskym 6:15 – 7:1 – 6 & Žalm 60 – 63

2.ročný Biblický plán: Lukáš 12:35 – 48 & Sudcovia 8