Čítanie z dňa:  2.09.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Buď citlivý na Jeho pohyb

„Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde“(Ján 4:24).


Je možné byť v Božej prítomnosti a nespoznať to. Boh je tu niekde prítomný, alebo niečo hovorí a ty to ani nemusíš vedieť.

Biblia nám hovorí o tom, ako si Jákob v jednom prípade uvedomil, že bol v Božej prítomnosti až potom, čo sa mu snívalo, že videl božích anjelov zostupovať a vystupovať do neba po rebríku. Potom povedal: „...Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel“(1.Mojžišova 28:16).

Skutky 9 nám hovoria o tom, ako Saul z Tarzu bol neustálou hrozbou pre Ježišových učeníkov a pustošil cirkev. Zatiaľ čo on a jeho spoločníci boli na ceste do Damašku, zrazu ho oslepil oslňujúci záblesk svetla. Padol na zem a Pán Ježiš k nemu prehovoril z neba v hebrejskom jazyku.

V dvadsiatej šiestej kapitole, keď Pavol rozprával v svojej obhajobe pred kráľom Agrippom svoj zážitok o obrátení, povedal: „Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi hovoril hebrejskou rečou: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ...“ Pán Ježiš prehovoril k Pavlovi z neba v hebrejskom jazyku, ale tí, ktorí s ním boli na ceste počuli hlas, ten istý hebrejský jazyk, ktorý poznali, ale nemohli pochopiť zmysel tých slov, ktoré Ježiš hovoril. Dôvodom je to, že Boh je majstrom v komunikácii. Môže k tebe hovoriť bez toho, aby iní poznali, čo hovorí.

Toto je to, prečo kresťania môžu povedať svojim priateľom, ktorí sedia hneď vedľa nich: „Boh ku mne práve hovoril.“ A tí vedľa sa môžu čudovať: „Ale veď sedíme blízko jeden druhého, ako to, že som Ho nepočul?“ Je to preto, lebo Boh je duch; Biblia Ho nazýva Otcom duchov (Židom 12:9). Preto keď hovorí, nezáleží na tom, akým jazykom komunikuje, svojimi Slovami sa prihovára k tvojmu duchu a ty Ho počuješ. Jeho Slová sú určené tým, ku ktorým hovorí; preto sa musíš trénovať v tom, aby si bol na Neho citlivý tak, aby si Ho vždy počul, keď k tebe hovorí.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, vyhlasujem, že som citlivý na pohyb Ducha Svätého v mojom živote. Môj duch je dnes otvorený, aby počul a prijal Tvoje slovo, ktoré je schopné ma usmerňovať, viesť a budovať, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 10:27-28; Príslovie 23:26

1-ročný plán: 1.Korintským 16; Príslovia 10-11

2-ročný plán: 1.Tesalonickým 3:1-13; Jeremiáš 19-20