Čítanie z dňa:  2.10.2020
  Pastor Chris   

TVOJA ODPOVEĎ AKTIVUJE MOC

... Veď On sám povedal ... takže smelo môžeme vyznávať … (Židom 13:5 – 6).


V kresťanstve veríme a hovoríme: „Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme“ (2.Korintským 4:13). Ty predsa neprijmeš Slovo, len aby si potom ostal ticho. Ak neodpovedáš, Slovo pre teba nič dobré nespraví.

Odpovedať na Božie Slovo znamená viac ako len „recitovať“ čo Boh povedal; ty musíš povedať niečo súladné s tým čo Boh vyriekol. Napríklad Hospodin povedal, ako Jeho božská moc tebe udelila všetky veci týkajúce sa života a zbožnosti. Tvoja odpovedať by mala vyzerať asi nasledovne „Odkedy všetky veci sú moje, v mojom živote niet nedostatku ani potreby! Všade a vo všetkých veciach prosperujem na Božiu slávu!!

Osobné vyznanie Slova predstavuje tvoju reakciu smerom k Slovu; práve to zmení tvoj život a okolnosti. Zakaždým keď Hospodin hovorí, čokoľvek On povie je nabité a naplnené mocou. Jeho slová nie sú nikdy prázdne.

Čo ti Boh povedal? Čo si objavil v Slove s ohľadom na seba? Reaguj na Slovo dokonca i teraz, rozprávaj slová konzistentné s Božím ustanovením, plánom a účelom v Kristovi. Potvrď ako robíš posun a na každom mieste prejavuješ Kristovu slávu. Ako potomok Abraháma prehlás, že sa dobré veci dejú pre teba, cez teba a vôkol teba. Aktivuj moc Slova vo svojom živote.
VYZNANIE


Moje slová sú nasiaknuté s božskou energiou, vytvárajú nové a úžasné skutočnosti, premieňajú okolnosti a menia situácie na podriadenie sa Božiemu ustanoveniu, plánom i účelu v Kristovi. Ďakujem Pane za realitu tvojho zakaždým spoľahlivého Slova v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 10:9 – 10; Filemon 1:6

1.ročný Biblický plán: Filipským 1:1 – 30 & Izaiáš 33 – 34

2.ročný Biblický plán: Títov 2:1 – 15 & Jeremiáš 50