Čítanie z dňa:  2.12.2012
  Pastor Chris   

Nepoddaj sa chorobe

Raz, keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval (Lukáš 5:17).


Náš úvodný text nám ukazuje, že v istý deň, keď Pán Ježiš vyučoval Slovo, bola Božia moc prítomná na to, aby uzdravoval. V tom priestore bola uzdravujúca sila. Duch Svätý bol prítomný s uzdravujúcou mocou. Nezabudni, že kým Ježiš neprijal Ducha Svätého, neurobil žiadny zázrak uzdravenia. Je to preto, lebo uzdravenie je dielom Ducha Svätého a pokiaľ nezostúpil na Ježiša, tak uzdravujúca služba nezačala.

Ako hovorí Písmo, mnoho ľudí Ježiša videlo, počulo Ho kázať, cítilo Jeho dotyk a zľutovanie a prijalo uzdravenie alebo iný zázrak. Dnes tá istá moc, ktorá urobila Ježiša Krista Uzdravovateľom, ten istý Duch, ktorý pomazal a priniesol uzdravujúcu moc Ježišovi, prišiel, aby žil v nás. Takže tvoje telo sa stalo príbytkom Ducha Svätého. Tvoje telo je Jeho živým chrámom. Preto by nemala bývať v tvojom tele žiadna choroba alebo slabosť; odmietni prijať chorobu.

Je to jedno, aké meno má tá choroba; môže to byť výrastok alebo nádor, ktorý sa zdá, že sa zväčšuje, neskloň sa pred ním, nepoddaj sa tomu! Polož svoje ruky na to a hovor: „Odmietam prijať v mojom tele chorobu. Prikazujem tomuto nádoru – zomri a odíď z môjho tela!“ Odmietni strach. Kristus zaplatil cenu za tvoje zdravie. V Zjavení 5:10 Biblia hovorí: „a učinil si ich nášmu Bohu kráľmi a kňazmi a budú kraľovať na zemi.“ Takže neskláňaj sa pred chorobou alebo nemocou; uplatňuj autoritu. Hovor Slovo a spôsob zmenu.
Modlitba


Drahý Otec, nedovoľujem v mojom živote a v životoch mojich blízkych prístup chorobe, chudobe a zlyhaniu a uvoľňujem v mojom živote sily zdravia, prosperity a víťazstva, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 10:19; Rímskym 8:11

1-ročný plán: 1.Ján 3:11-24; Ezechiel 16

2-ročný plán: Zjavenie 6:1-10; Joel 2