Čítanie z dňa:  2.12.2015
  Pastor Chris   

Stále narastajúca sláva!

My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy (2.Korintským 3:18).


V Pánovi je oveľa viac; tak veľa toho, čo sa dá poznať a stať, a preto by si mal vždy byť horlivý, vášnivý a zapálený pre Pána; aby si Ho viac poznal a bol všetkým tým, čo pre teba naplánoval. Nikdy nemôžeš spoznať všetko o Ňom naraz. Tak prečo zastať, keď existuje ešte oveľa viac toho, čo sa dá naučiť, poznať a oveľa viac toho, čím môžeš byť? Jeho sláva neustále narastá! Preto buď nadšený pre to, aby si videl svoj život neustále narastať.

Túž po tom, aby si Ho mal viac, aby si mal viac Jeho slávy a nech v tvojom živote narastá Jeho múdrosť! Pokračuj stále v štúdiu Jeho Slova a v meditovaní nad ním a nielenže Ho budeš viac poznať, ale rovnako bude v tvojom živote narastať Jeho sláva. Anjeli nepretržite zažívajú zázrak Jeho neustále narastajúcej slávy. Keď v nebi pozorujú Božiu slávu, tak uctievajú Boha a sláva sa nepretržite mení. Vždy, keď sa sklonia v uctievaní a potom zdvihnú svoje hlavy, vidia niečo úplne nové, a tak neustále pokračujú v uctievaní. Najúžasnejšie na tom je to, že ich to nikdy neomrzí, pretože počas toho, ako uctievajú, aj oni rastú v sláve.

Nik nemôže hľadieť na Božiu slávu bez toho, aby ho to neovplyvnilo; Jeho sláva ťa premieňa. Pripomeň si skúsenosť Petra, Jakuba a Jána na hore premenenia (Matúš 17:1-3). Keď videli, ako sa Ježiš v ich prítomnosti premenil, Peter povedal: „...Pane, je dobré byť tu...“ (Matúš 17:4). V tej chvíli úplne zabudli na celý svet a túžili zostať v Božej sláve.

Ježiš sa v 17. kapitole Jána modlil za svojich učeníkov a vtedy veľa hovoril o sláve. Prečo? Lebo Kráľovstvo je zamerané na slávu, je celé slávne. A takýto je aj život, ktorý nám Boh daroval, nesieme Jeho slávu! Chce, aby sme si boli vedomí toho, že sme odrazom, odbleskom Jeho slávy! Nech je požehnaný Boh!
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za slávu, ktorú si vložil do Tvojho Slova. Keď hľadím na tú slávu v Slove, tak som premieňaný zo slávy do slávy. Môj život ide len vpred a nahor, je to život neustále rastúcej slávy. Vo svojom duchu nesiem Tvoju slávu a s týmto vedomím vládnem a panujem, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 4:18; Ján 17:22-23; 2.Kronická 5:13-14

1-ročný plán: 1.Ján 3:11-24; Ezechiel 16

2-ročný plán: Ján 17:1-10; 2.Kronická 5-6