Čítanie z dňa:  20.01.2014
  Pastor Chris   

Milosť Ježiša Krista

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou (2.Korintským 8:9).


Bez ohľadu na situáciu alebo ťažkosti, v ktorých sa dnes nachádzaš, ak správne využiješ milosť nášho Pána Ježiša Krista, vyjdeš z tejto situácie víťazne. Apoštol Pavol povedal Timoteovi: „Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2.Timoteovi 2:1). Inými slovami, využívaj milosť, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Ako vidíme v našom úvodnom verši, táto milosť nás vovádza do života prosperity a finančnej hojnosti. Túto istú milosť môžeš aplikovať na svoje uzdravenie a povedať: „Poznám milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa stal chorým mojou chorobou a zobral moju bolesť na seba." Matúš 8:17 nám hovorí, že Ježiš: „...vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci.“ Vzal nám choroby a nemoci; a ak to urobil, potom to znamená, že by sme už viacej nemali byť chorí. Jeho milosť nám priniesla uzdravenie a zdravie.

Existujú ľudia, ktorí z neznalosti hovoria, že Boh robí ľudí chorými a týmto ich môže kázniť a robiť pokornými; toto absolútne nie je pravda!!! On nepoužíva diablove nástroje ku „kázneniu“ svojich detí; On používa Slovo. Skutky 10:38 hovoria: „Ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s Ním.“ Všimni si, že to bol Boh, ktorý poslal Ježiša Krista, aby chodil robiac dobré a uzdravoval všetkých, ktorý boli utláčaní diablom.

To nám dáva poznať, že to bola Božia vôľa, aby ich uzdravil; tiež to objasňuje to, kto ich robí chorými a utláčanými – satan. Ale vďaka Bohu, Jeho milosť, ktorá prináša spasenie, božské uzdravenie a zdravie, spravodlivosť, slávu a autoritu, sa skrze Krista Ježiša zjavila všetkým ľuďom. On má moc k tomu, aby ti bolo dobre, aby si žil vynikajúci život, kde vládneš Jeho milosťou skrze spravodlivosť. Využívaj Jeho milosť k životu vo finančnej hojnosti a božskom zdraví!
Vyznanie


Ježiš niesol moje slabosti a moje trápenia. Bol prebodnutý pre moje prestúpenia a prekliaty pre moje neprávosti; trest, ktorý mi priniesol pokoj, prosperitu a dobrotu, bol položený na Neho a teraz žijem slávny život. Haleluja!


Rozšírené štúdium: Židom 4:15-16; 1.Petra 2:24

1-ročný plán: Matúš 13:44-14:12; 1.Mojžišova 46-48

2-ročný plán: Skutky 10:34-43; Jób 11-12